Контактні телефони:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

«Аналіз різних моделей надання послуг, спрямованих на попередження передачі ВІЛ від матері до дитини», реалізується ДП «Центр соціальних експертиз» на Замовлення Дитячого Фонду організації об’єднаних націй «ЮНІСЕФ»

Менеджер проекту: Трофименко О.В.

Термін реалізації: липень – вересень  2017 р.

Замовник: Дитячий Фонд організації об’єднаних націй «ЮНІСЕФ».

Мета дослідження: визначення найефективнішої моделі надання послуг з ППМД в умовах реформування системи охорони здоров’я та чинної нормативно-правової бази України з метою викорінення передачі ВІЛ від матері до дитини (ПМД). 

Завдання дослідження:

 1. оцінка повноти та якості надання медичних послуг для ВІЛ-інфікованих вагітних при різних моделях надання послуг, спрямованих на попередження передачі ВІЛ від матері до дитини на підставі положень чинної нормативно-правової бази.
 2. проведення аналізу економічної ефективності різних моделей надання медичних послуг для ВІЛ-інфікованих вагітних та визначення вартості попередження одного випадку передачі ВІЛ від матері до дитини.

Дизайн дослідження комбінований і базується на використанні якісних та кількісних методів дослідження, і роботі як із первинною, так і з вторинною інформацією.

Заплановано проведення кабінетного аналізу.

Якісні методи дослідження з використанням первинної інформації:

 1. Глибинні інтерв’ю із ключовими інформантами національного рівня:
 2. Глибинні інтерв’ю із медичними працівниками;
 3. Глибинні інтерв’ю із ВІЛ-інфікованими вагітними.

Кількісні методи дослідження з використанням вторинної інформації:

 1. Збір інформації із медичних облікових карт:
 • ВІЛ-інфікованих жінок;
 • дітей із ВІЛ-негативним статусом;
 • дітей із ВІЛ-позитивним статусом.
 1. Економічний аналіз шляхом оцінки вартості пакету надання послуг з ППМД, аналізу медичних карт за існуючими моделями надання послуг для вагітних жінок та дітей із позитивним та негативним ВІЛ-статусом.

Географія дослідження: 6 регіонів – Дніпропетровська область, м. Київ, Одеська та Черкаська області Київська та Кіровоградська області. У кожному регіоні обрано 4 заклади охорони здоров’я – регіональний Центр СНІДу, кабінет «Довіри», заклад акушерсько-гінекологічної служби (АГС) та первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД).

У кожному закладі буде опитано по 1 експерту, всього по області – по 4 експерти. аким чином, всього буде опитано 24 респонденти.

Вибірка для реалізації якісних методів дослідження

Цільова група

Метод дослідження

 

Вибірка

Ключові інформанти

ГІ

5

Медичні працівники

ГІ

48

ВІЛ-інфіковані вагітні жінки

ГІ

60

Всього

 

113

Вторинні дані. Економічна оцінка:

З метою проведення блоку дослідження з вивчення економічної ефективності буде обрахована стандартна вартість пакету надання медичних послуг для ВІЛ-інфікованих вагітних та дітей в рамках Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини», затвердженого наказом МОЗ України № 449 від 16.05.2016 р. (за умови надання різних пакетів послуг та 100 % надання необхідних послуг).

За результатами проведеного дослідження буде підготовлено аналітичний звіт, а результати представлені на круглому столі.