Контактні телефони:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Напрямки діяльності

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Центр соціальних експертиз Інституту соціології Національної академії наук України об’єднав висококваліфікованих учених і експертів з питань, що охоплюють різноманітні галузі нашого соціального життя: суспільне здоров’я, стигма та дискримінація, культура, розвиток демократичного суспільства, працевлаштування, правові питання, с/г сектор тощо.

Експерти за роки свого існування виконували такі види діяльності за проектами:

 • Розробка конкурентно-здатний проектні пропозиції
 • Загальний проектний менеджмент
 • Багатоаспектний соціологічні дослідження, що включає в себе:
  • Розробка дизайн дослідження;
  • Розробку методології соціологічного дослідження;
  • Розробка та валидизация інструментарій дослідження;
  • Створення паспорта і масивів кількісних даних в ОСА, SPSS, R, обробка
  • отримані дані (одне -, двовимірний таблиці, регресія, факторні і кластерний аналіз і т.д.);
  • Обробка якісних даних в форматі MAXQDA;
  • Опитування;
  • Експертні інтерв’ю;
  • Фокус-групові інтерв’ю;
  • Тематичне дослідження;
  • Глибинні інтерв’ю;
  • Контент – аналіз;
  • Кабінетне дослідження;
  • Спостереження;
  • Написання технічної, аналітичні звіти і презентація за результатами проведеної роботи.
 • Маркетингові дослідження
 • Підготовка і проведення різних публічних заходів (прес-конференції, семінари, круглі столи, громадські слухання, міжнародні конференції)
 • Підготовка та проведення навчально-освітніх заходів (тренінги та семінари, навчальні модулі)
 • Видавнича діяльність (див. Перелік робіт, написаних експертами Центру, в розділі Публікації).