Контактні телефони:

  • (044) 255 75 41 
  • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Дослідження «Опитування Групи Світового Банку – Україна»

Дослідження реалізуєтся в Україні  експертами  Центру соціальних експертиз Інституту соціології НАН України на замовлення Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світового Банку).

Менеджер проекта: к.с.н Сапєлкін Юрій

Термін реалізації проекту: жовтень 2013 – листопад 2013

Головна мета проекту – оцінка поглядів експертів на соціально-економічні проблеми країни, а також на ефективність роботи Світового Банку в Україні.

География дослідження: опитування проводиться у всіх регіонах України

Дослідження проводилося методом експертного опитування (поштового опитування). Методом поштового опитування було проведене опитування ккспертів, які працюють в таких сферах: міністерства та відомства, НДО, приватний сектор, мозкові центри, ЗМІ, міжнародні організації. Всього за спеціально розробленою анкетою було опитано 165 експертів.