Контактні телефони:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Інституціоналізація системи моніторингу епідемії ВІЛ/СНІДу: пілотне дослідження

Проект виконано Центром соціальних експертиз ІС НАНУназамовленняМіжнародногоФонду “Відродження

Час проведення проекту – грудень 2004 р. – березень 2005 р.

Метаізавданняпроекту:
МетоюпроектуєрозробкатаапробаціясистемимоніторингуепідеміїВІЛ/СНІДувпілотнихобластях (ДонецькоїтаЛьвівської).

Завданняпроекту:

 • розробка та тестування системи уніфікованих показників моніторингу;
 • розробка технології здійснення моніторингу;
 • організаційна і технічна апробація розробленої системи моніторингу.

В ході дослідження було проведено:

 • соціологічне опитування 306 представників цільових груп, з них СІН – 99, ЖСБ – 101, ЛЖВС – 106;
 • опитування 9 експертів, в тому числі 3 суддів, 6 юристів;
 • зібрані дані за 4 формами інформаційних запитів, в тому числі за Формою 1 (для обласного управління МВС України) – 2 запита; за Формою 2 (для обласної прокуратури) – 1 запит; за Формою 3 (для обласного/ міського наркологічного диспансеру/ відділення, громадської організації, діяльність якої пов’язана з лікуванням та реабілітацією СІН) – 8 запитів; за Формою 4 (для обласної/ міської клінічної лікарні/ станції швидкої допомоги) – 4 запита (загалом 15 запитів).

В результаті дослідження:

 • Протестована система показників моніторингу, методики їх розрахунку, зроблені висновки щодо можливостей подальшого їх використання.
 • Створена електронна база даних в мережі Інтернет (on-line режим).
 • Підготовлений аналітичний звіт з висновками та рекомендаціями за результатами проведеного дослідження.
 • Організаційно і технічно апробована розроблена система моніторингу.

Висновки за результатами виконання проекту:
Тестування розробленої системи показників моніторингу
Модифікована система показників включила наступні тематичні блоки:

 1. Наркосцена (22 показника)
 2. Трудова сфера (12 показників)
 3. Житлова сфера та сфера соціального забезпечення (6 показників)
 4. Сфера охорони здоров’я (13 показників)
 5. Юридична сфера (8 показників)

Створення електронної бази даних в мережі Інтернет
Дана робота носила піонерський характер і відбувалась у тісній співпраці з розробниками системи збереження інформації в мережі Інтернет.

Формування електронної бази даних відбувалось в мережі Інтернет в on-line режимі. В результаті було створено кілька підмасивів даних, які включали в себе всю інформацію, отриману в ході соціологічного опитування цільових груп, опитування експертів та дані інформаційних запитів.

Висновки за результатами проведених опитувань
В ході дослідження було отримано дані за наступними напрямками:

 • опис наркосцени в пілотних областях;
 • визначення міри доступності певного набору послуг для цільових груп, а саме: доступність трудових, медичних, соціальних та юридичних послуг для споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН), жінок, які займаються секс-бізнесом (ЖСБ) та людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом (ЛЖВС);
 • оцінка реальної ситуації щодо дотримання прав представників цільових груп (СІН, ЖСБ та ЛЖВС) на працю, здоров’я, соціальне забезпечення, правовий захист, приватне життя, свободу від жорстокого поводження і покарання.