Контактні телефони:

  • (044) 255 75 41 
  • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

“Національна система соціальних показників стану і динаміки українського суспільства”

Виконано Центром соціальних еспертиз ІС НАНУ на замовлення Міністерства освіти і науки України 

Час проведення проекту: квітень 2005г. – березень 2006г. 

Об’єктом дослідження є соціальні процеси і явища в умовах трансформації життєдіяльності українського суспільства.

Предмет дослідження: теоретико-методологические і методико-прикладні проблеми розробки системи розвитку українського суспільства.

Мета проекту: теоретико-методологическое і прикладне обгрунтування створення національної системи інтегральних соціальних показників стану і динаміки розвитку українського суспільства.

Зміст звіту за проектом:

Введення

Розділ І. Інтегральні соціально-економічні показники

Розділ ІІ. Соціоекологічні показники розвитку територій

Розділ ІІІ. Соціологічні принципи побудови соціоекологічних показників

Розділ ІV. Інтегральний індекс якості життя

Розділ V. Інтегральні індекси людського розвитку: національний і регіональний рівень

Висновки

В результаті реалізації проекту розроблена система комплексних, інтегральних соціальних показників з оптимальним рівнем об’єктивності, яка забезпечує умови для здійснення моніторингової оцінки і аналізу соціальних реалій і їх динаміки, як в масштабах країни, так і на регіональному рівні, що дає можливість прогнозувати майбутній стан життєдіяльності українського суспільства.