Контактні телефони:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Оцінка потреб у навчанні лікарів – дерматовенерологів, урологів і терапевтів щодо попередженняпоширення ІПСШ та консультативної підтримки ЧСЧ в десяти містах України на замовлення Благодійного міжнародного фонду «СНІД Фонд Схід – Захід».

Тривалість дослідження: травень -серпень 2007р.

Науковий керівник теми: Трофименко Олеся Володимирівна

Метою даного дослідження є вивчення потреб у навчанні дерматовенерологів, урологів і терапевтів щодо питань запобігання поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом і підтримки чоловіків, що вступають у сексуальні стосунки з чоловіками, і оцінити результати програми «По роботі з уразливими групами», здійснюваної організацією «СНІД Фонду Схід- Захід».

Завдання даного дослідження:

1) Оцінити ставлення до ЧСЧ і рівень їх стигматизації з боку лікарів у різних регіонах. Визначити зміни за останні п’ять років щодо лікарів до ЧСЧ і вивчити прогнозні оцінки щодо змін у ставленні лікарів до ЧСЧ протягом наступних п’яти років;

2 ) Оцінити ризик ЧСЧ щодо можливості інфікування ВІЛ / СНІДом та ІПСШ;

3 ) Вивчити досвід надання лікарями медичних консультацій для ЧСЧ з питань ІПСШ та ВІЛ / СНІДу;

4 ) Зібрати інформацію про проходження респондентами професійної підготовки для роботи з пацієнтами – ЧСЧ з профілактики ІПСШ та ВІЛ / СНІДу , а також підтримки вразливих груп;

5 ) Оцінити потреби в навчанні лікарів щодо профілактики ВІЛ / СНІДу та ІПСШ серед ЧСЧ , а також підтримки цієї цільової групи.

Метод– кількісний експертне опитування, в якому в ролі експертів виступали лікарі наступних спеціальностей: дерматовенерологі , урологи і терапевти, що працюють, як в приватному, так і в державному секторах.

Цільова група проекту – лікарі: дерматовенерологі, терапевти, урологи.

Географія проекту – Миколаїв, Одеса, Херсон, Сімферополь, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Львів, Черкаси.

Інструментарій дослідження – Полуструктурірованние анкета, що включала в себе такі основні розділи:

 • Соціально – демографічні характеристики експертів, їх досвід роботи в медицині;
 • Ставлення лікарів до пацієнтів – ЧСЧ. Дискримінація і стигматизація;
 • Зміни щодо лікарів до ЧСЧ за останні 5 років, і прогнозні оцінки подальших змін протягом майбутніх 5 років;
 • Запропоновані лікарями способи зменшення проявів дискримінації та стигматизації;
 • Оцінка ризику ЧСЧ щодо ВІЛ / СНІДу та ІПСШ;
 • Досвід роботи з пацієнтами – ЧСЧ;
 • Проблеми, з якими ЧСЧ звертаються до лікарів;
 • Надання приватних медичних послуг для ЧСЧ;
 • Професійне навчання;

Потреби лікарів у професійному навчанні.