Контактні телефони:

  • (044) 255 75 41 
  • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Проект «Гендерний аспект у місцевому самоврядуванні в Україні»

Проект виконано Центром соціальних експертиз ІС НАНУ за фінансової підтримки Канадсько-Українського гендерного фонду

Час проведення проекту: червень – липень 2002р.

Мета дослідження – сприяння утвердженню гендерної рівності в органах місцевого самоврядування в Україні.

Вибіркова сукупність:Опитано 605 експертів

Зміст звіту по проекту:

Розділ І. Методологія дослідження
Розділ ІІ. Соціально – демографічні характеристики експертів
Розділ ІІІ. Професійна діяльність
Розділ ІV. Перешкоди щодо здійснення кар’єрних стратегій
Розділ V. Соціально значущі якості членів колективу
Розділ VІ. Соціальні проблеми в оцінці службовців
Розділ VІІ. Мотиви приходу в політику
Розділ VIII. Керівництво. Типи керівництва. Лідерство
Розділ ІХ. Ставлення до підлеглих, психологічний клімат у колективі
Розділ Х. Вибори в органи місцевого самоврядування
Розділ ХІ. Громадські організації
Розділ ХІІ.  Гендерна політика

Публікації результатів проекту:
Стратегії змін для досягнення гендерної рівності у місцевому самоврядуванні в Україні. – К.: Стилос. – 84с.