Контактні телефони:

  • (044) 255 75 41 
  • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Проект «Моніторинг поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед українських трудових мігрантів як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління»

Проект виконано Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАНУ на замовлення МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДУ в Україні”

Термін реалізації проекту: червень 2010 –  березень 2011

Менеджер: Олеся Трофименко

Мета дослідження – проведення моніторингу поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед українських трудових мігрантів, для визначення специфічних проблем біоповедінкового нагляду за ВІЛ-інфекцією в цій групі населення.

Задачі дослідження:

1.Розробити Протокол дослідження у співпраці із Українським центром профілактики і боротьби зі СНІД та МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»;

2.Визначити категорії мігрантів, які можуть бути об’єктом дослідження;

3.Здійснити збір поведінкових та епідеміологічних даних серед визначених категорій трудових мігрантів;

4.Отримати висновки комісії з професійної етики Соціологічної асоціації України стосовно програми дослідження та епідеміологічного компоненту дослідження від комітету з питань медичної етики Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України;

5.Запропонувати методологію формування вибірки, критерії включення респондентів із числа внутрішніх та зовнішніх мігрантів та обґрунтувати географічне охоплення дослідження;

6.Забезпечити проведення зв’язаного дослідження: тестування крові респондентів на ВІЛ із застосуванням експрес-тестів у співпраці з Українським центром профілактики та боротьби зі СНІД; (тест-системи та витратні матеріали для тестування закуповуються Альянсом та передаються в Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом для цілей даного дослідження);

7.Надати замовнику масив даних опитування у форматі SPSS ( у випадку застосування методологій, які потребують обробки даних в інших програмних пакетах, дані повинні бути представлені у відповідному форматі)

Географія та вибірка дослідження

Для проведення дослідження серед зовнішніх трудових мігрантів було обрано області з найвищим рівнем зовнішньої міграції, які в той же час є областями, прилеглими до територій інших держав, та із високим рівнем поширеності ВІЛ – це Львівська, Чернівецька, Закарпатська, Волинська, Луганська, Донецька та Миколаївська області. В них було опитано за допомогою використання методу RDS 1140 респондентів.

Опитування внутрішніх трудових мігрантів проводилося в містах України із найбільшим притоком внутрішньої робочої сили, як на постійній основі, так і сезонно. Дослідження серед внутрішніх трудових мігрантів проводилося у таких 8 містах України:

1) міста-мільйонники: Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Одеса;

2) курортні-міста: Феодосія, Ялта та Керч.

В них було опитано за допомогою використання методу TLS 1200 респондентів.