Контактні телефони:

  • (044) 255 75 41 
  • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Проект «Розробка методологічних рекомендацій з питань ВІЛ та ЧСЧ для суддів, журналістів, соціальних працівників, працівників сфери охорони здоров’я та правоохоронних органів»

Замовник: ПРООН в Україні

Термін реалізації проекту: листопад 2010 – квітень 2011р.

Менеджер проекту: Олеся Трофименко

Мета: вдосконалення професійних знань та підвищення поінформованості з питань ЧСЧ та сексуальної орієнтації у відповідних сферах, що в свою чергу, має зменшити стигму та гомофобні настрої по відношенню до ЧСЧ серед професійних кіл; розробка спеціалізованих Методологічних рекомендацій стосовно ЧСЧ у контексті ВІЛ та прав людини для представників різних професій (працівників закладів охорони здоров’я, суддів, журналістів, співробітників правоохоронних органів, соціальних працівників).