Контактні телефони:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Проект «Стан розвитку малого бізнесу в Україні»

Проект виконаний Центром соціальних експертиз ІС НАНУ  на замовленняМіжнародної Фінансової Корпорації

Час проведення проекту: 1998, 1999 рр.

Ціль і задачі проекту: визначення перешкод на шляху до успішного росту малих підприємств, для подальшої роботи з урядовцями над усуненням цих перешкод через покращення законодавчого середовища, в якому працюють малі під приємства.

Вибіркова сукупність:
1998
Регіональна вибірка, яка використовується в дослідженні, є репрезентативна, квотна, цільова.
Вибірка. Для проведення опитування було вибрано п’ять міст, різні за розміром та регіональним розташуванням:

 •     Макіївка (населення: 420 тис. чол.),  місто в Донецькій області на сході країни;
 •     Миколаїв (населення: 510 тис. чол.), обласний центр на півдні країни;
 •     Кіровоград (населення: 280 тис. чол.), обласний центр у центральному регіоні України;
 •     Чернігів (населення: 315 тис. чол.), обласний центр на півночі країни;
 •     Рівне (населення: 250 тис. чол.),  обласний центр на заході  країни (статистичні дані за 1996 рік).

У кожному місті було вибрано по 80 респондентів, таким чином, усього їх було 400. Вибірку було скомпоновано із списків малих підприємств міста за допомогою генератора випадкових чисел. Відбір другого рівня було здійснено з огляду на вид діяльності і кількість працюючих.

1999
В ході даного опитування було опитано 900 директорів/керівників та/або власників малих та середніх підприємств. Аби охопити різні частини території країни, в кожному із шести географічних регіонів України було вибрано по два міста – один п’яти основних секторах економіки – виробництво, гуртова торгівля, роздрібна торгівля, побутове обслуговування та будівництво. У даному дослідженні брали участь підприємства, що працюють лише у цих секторах.

Вибірка складалась таким чином: спочатку, за допомогою генератора випадкових чисел із списків підприємств у кожному місті була відібрана певна кількість підприємств. Фінальну вибірку вибирали з підприємств, що увійшли до первинної, з огляду на їхній вид діяльності та кількість працюючих. На кожному опитаному підприємстві постійно працюють у середньому 26 осіб, від 1 до 180, і в середньому десять працівників за схемою часткової зайнятості, в межах від 1 до 60.

Зміст звіту по проекту
1998

Розділ 1. Вступ
Розділ 2. Виконавчий звіт
Розділ 3. Методологія
Розділ 4. Результати опитування: перешкоди проблеми розвитку малого бізнесу в Україні
Розділ 5. Рекомендації від підприємців
Розділ 6. Основні результати опитування: умови розвитку малого бізнесу
А. Оподаткування
В. Регуляторне середовище
С. Ринкове середовище
Розділ 7. Підтримка підприємництва
Розділ 8. Внутрішні фактори
Розділ 9. Характеристика опитаних підприємств
Розділ 10. Висновки та рекомендації від підприємців

1999

Вступ
Виконавчий звіт
Методологія
Основні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні
Рекомендації підприємців
Основні результати дослідження: умови для розвитку малого бізнесу
1. Реєстрація
2. Ліцензування
3. Перевірки
4. Оподаткування
5. Державне втручання
6. Умови для підприємницької діяльності

Висновки та рекомендації
Аналіз результатів дослідження (як в 1998, так і в 1999 роках) засвідчує, що головними причинами гальму­вання розвитку малого підприємництва в Україні є:

 • відсутність належного нормативно-правового за­безпечення розвитку малого бізнесу, як і підприємництва в цілому. Недостатньо врегульо­вані відносини суб’єктів підприємницької діяльності з органами влади і управління, відсутній законодав­чий механізм державної фінансової підтримки ма­лого підприємництва;
 • неймовірно важкий тягар оподаткування, що при­мушує багатьох суб’єктів малого підприємництва збочити в тіньову економіку;
 • обмеженість інформаційного та консультативного забезпечен­ня, недосконалість системи навчання та перепідго­товки кадрів для підприємницької діяльності тощо;
 •  складність отримання кредиту; практична відсутність системи фінансування й кредитування малого та середнього  бізнесу;
 • несприятливий інвестиційний клімат; відсутність внутрішніх стимулів для інвестицій та розвитку технологій.