Контактні телефони:

  • (044) 255 75 41 
  • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Забезпечення соціально-інформаційного супроводу впровадження пенсійної реформи в Україні

Проект виконаний Центром соціальних експертиз ІС НАНУ за сприянняМіжнародного фонду “Відродження”

Час проведення проекту:  2001 рік

Ціль і задачі проекту:
Головною метою громадських слухань було підвищення рівня інформованості окремих груп населення щодо основних положень реформування пенсійної системи, забезпечення повноти врахування позицій, активне залучення громадських об’єднань та представників засобів масової інформації до запровадження пенсійної реформи.

Завдання проекту:
обговорення основних положень пенсійної реформи, виявлення та врахування позицій окремих цільових груп населення та розробки пропозицій щодо її удосконалення в ході підготовки до проведення громадських слухань;

  • активне залучення неурядових організацій, соціальних партнерів до підготовки основних положень реформи;
  • безпосереднє проведення громадських слухань та широко висвітлення їх результатів;
  • випуск аналітично-інформаційної брошури із узагальненням результатів підготовки і проведення громадських слухань, формуванням концептуальних підходів до проведення громадських слухань з основних напрямів соціальної політики, визначенням перспектив поширення практики громадських слухань.

Зміст звіту по проекту:

Розділ І. Концептуальні підходи до проведення громадських слухань з основних напрямів соціальної політики
Розділ ІІ. Аналітичні результати підготовчого етапу проведення громадських слухань
Розділ ІІІ. Інформація щодо окремих положень реформування пенсійного забезпечення, які були винесені на громадські слухання
Розділ IV. Виступи учасників громадських слухань
Розділ V. Перспективи запровадження громадських слухань з питань розвитку соціальної сфери

Висновки:
По результатам реалізації проекту видана брошюра, в якій систематизовано матеріали, що були підготовлені для обговорення під час громадських слухань з питань реформування системи пенсійного забезпечення, подаються виступи учасників громадських слухань, визначені концептуальні підходи до проведення громадських слухань з основних напрямів соціальної політики.

Публікації результатів проекту: Пенсійна реформа в Україні: громадські слухання (матеріали громадських слухань з питань реформування системи пенсійного забезпечення в Україні) – К., 2001.