Контактні телефони:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Дослідження ситуації стосовно ВІЛ/СНІДу в контексті участі місцевих органів влади, соціальних партнерів, громадських організацій та місцевого бізнесу у програмах запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні

Замовник: Представництво ООН в Україні в рамках співпраці Міжнародної Організації Праці та Програми ООН-СНІД в Україні

Термін виконання: серпень 2007 р. – жовтень 2007 р.

Науковий керівник теми: Лисенко О.М. – н.сп., к.соц.н.

Відповідальні виконавці:

Амджадін Л.М. – н.сп., к.соц.н.;

Коноплицька Т.В. – пров. соціолог, к.соц.н.;

Трофименко О.В. – пров. соціолог;

Рокицька О.Ю. – соціолог.

Метою НДР було дослідження ситуації стосовно ВІЛ/СНІДу в трьох пілотних містах (м. Вишгород, м. Українка та м. Сквира Київської області) в контексті участі місцевих органів влади, соціальних партнерів, громадських організацій та місцевого бізнесу у програмах запобігання поширенню епідемії, а також визначення їх потреб та готовності бути залученими до розроблення та впровадження таких програм у сфері праці. Передбачалось також, що дослідження слугуватиме підґрунтям для розроблення місцевої моделі тристоронньої співпраці із запобігання ВІЛ/СНІДу у сфері праці для пілотних міст.

Для досягнення цієї мети були реалізовані наступі завдання НДР:

 • Оцінити соціально-економічну та епідеміологічну ситуацію в пілотних містах;
 • Оцінити рівень та якість організації профілактики ВІЛ/СНІДу в сфері праці на місцевому рівні;
 • Визначити рівень участі цільових груп у профілактичних заходах щодо ВІЛ/СНІДу загалом та ВІЛ/СНІДу на робочому місці;
 • Визначити рівень потреб та готовності цільових груп бути залученими до розроблення та впровадження програм запобігання ВІЛ/СНІДу у сфері праці на місцевому рівні;
 • Оцінити наявні ресурси відповідно до потреб реалізації програм профілактики ВІЛ/СНІДу на робочому місці на місцевому рівні;
 • Визначити ефективність наявних програм і засобів профілактики ВІЛ/СНІДу в сфері праці;
 • Вивчити ставлення до проблеми поширення ВІЛ/СНІДу з боку органів влади, роботодавців та їхніх організацій, працівників та їхніх організацій (профспілок), громадських організацій, місцевого бізнесу, ЗМІ;
 • Оцінити рівень координації діяльності суб’єктів профілактичних дій на місцевому рівні;
 • Визначити стан охоплення колективними договорами питань, пов’язаних з ВІЛ/СНІДом та відповідними правами працівників, включаючи недискримінацію на підставі ВІЛ-статусу.

Під час виконання НДР були застосовані наступні методи збору інформації:

 • Збір статистичної інформації та документів (рішень, постанов місцевих органів влади, колективних договорів підприємств/ установ/ організацій);
 • Експертне опитування.

Наукові результати:

Результати проведеного дослідження складаються з трьох частин:

1)       Прогноз і оцінка соціально-економічних наслідків поширення ВІЛ у Вишгородському, Обухівському та Сквирському районах;

2)       Аналіз результатів експертного опитування;

3)       Розробка пропозицій до моделі системи співпраці партнерів на місцевому рівні із запобігання ВІЛ/СНІДу у сфері праці.

Прогнози та оцінки соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу були розроблені за оптимістичним і песимістичним сценаріями розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу на період з 2007 р. до 2010 р.

Прогнозування епідеміологічної ситуації було проведено за 5 основними напрямками:

 Оціночні коефіцієнти ВІЛ-інфікування за статево-віковими групами;

Рівні поширеності ВІЛ серед дорослого населення та дітей;

Рівні передачі ВІЛ від матері до дитини;

Коефіцієнти смертності від СНІДу серед дорослого населення та дітей;

Рівень доступності АРВ терапії.

Оцінка соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу була здійснена за такими напрямками:

Втрати чисельності населення внаслідок впливу епідемії ВІЛ/СНІДу;

Втрати зайнятого населення внаслідок впливу епідемії ВІЛ/СНІДу;

Витрати на профілактику та лікування ВІЛ/СНІДу;

Додаткові витрати бюджету на виплати пенсій по інвалідності особам, хворим на СНІД.

 В ході виконання НДР були отримані наступні результати:

Поінформованість експертів та населення пілотних міст стосовно проблеми ВІЛ/СНІДу невисока. Основним джерелом отримання інформації експертами стосовно проблеми ВІЛ/СНІД, шляхів передачі інфекції та засобів передачі є телебачення. Значна частина експертів бажає отримати більш повну інформацію щодо різних аспектів проблеми ВІЛ/СНІД;

Серед експертів відсутнє однозначне ставлення до ВІЛ-інфікованих людей. Найчастіше трапляється думка, що працівники організації, в якій працює експерт, співчувають ВІЛ-інфікованим, а населення міста побоюється їх та намагається відгородитися;

Рівень захисту прав людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, та їх сімей, за оцінками експертів, як в Україні, так і в окремих пілотних містах, є недостатнім;

Більше половини експертів зазначили, що в їхніх організаціях укладені колективні договори, але переважна більшість цих договорів не включає питання, пов’язані з ВІЛ/СНІД;

Рівень обізнаності експертів про програми профілактики ВІЛ/СНІДу на робочому місці, що реалізуються у його місті, є досить невисоким;

Незважаючи на те, що в основному експерти охарактеризували програми профілактики ВІЛ/СНІДу в їх місті як непріоритетні, більшість із них переконана у необхідності розробки та впровадження програм запобігання ВІЛ/СНІДу на робочому місці;

Рівень соціального партнерства при впровадженні програм профілактики ВІЛ/СНІДу на робочому місці низький.

Серед розроблених для соціальних партнерів на місцевому рівні пропозицій головними є наступні:

Місцевим органам влади, організаціям роботодавців, профспілкам, громадським організаціям, представникам місцевого бізнесу та ЗМІ розробити та запровадити механізм координації взаємодії в процесі впровадження програм профілактичних заходів щодо ВІЛ/СНІДу на робочому місці на місцевому рівні, наприклад, створити координаційні ради на рівні міських органів влади. Координаційні ради покликані формувати міську та районну політику з профілактики ВІЛ/СНІД, враховуючи як один із напрямів практичних дій сферу виробничих відносин.

Провести серію пошукових та узгоджувальних семінарів для працівників місцевих органів влади, організацій роботодавців, профспілок, громадських організацій, представників місцевого бізнесу щодо вироблення програми профілактичних заходів щодо ВІЛ/СНІДу на робочому місці на місцевому рівні.

Місцевим організаціям профспілок та роботодавцям активізувати діяльність щодо внесення до відповідних розділів колективних договорів питань, пов’язаних з проблемою ВІЛ/СНІДу, зокрема, стосовно дотримання правил конфіденційності та обмеженого доступу до інформації про ВІЛ-статус працівників; антидискримінаційної політики по відношенню до працівників у зв’язку з дійсним або приписуваним їм ВІЛ-статусом; застосування “Загальних запобіжних заходів” контролю за ВІЛ-інфекцією.