Контактні телефони:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Дослідження та оцінка потреб в послугах дорадчої служби

Проект виконано Центром соціальних експертиз ІС НАНУ дляКанадсько-української Програми реформування та модернізації сільськогосподарського сектору України 
Термін реалізації: грудень 2003р. – липень 2004р .

Проведення дослідження  у Волинській, Рівненській, Сумській та Дніпропетровській областях дозволило оцінити поточну ситуацію в аграрному секторі та громадянському суспільстві, а також отримати інформацію про стан, в якому сьогодні знаходиться господарства обраних областей – потенційних клієнтів дорадчої служби.Проведення дослідження також дозволило дати якісну оцінку існуючого рівня розвитку громадянського суспільства та ролі уряду, місцевої влади, учбових закладів, асоціацій фермерів у наданні сільськогосподарських послуг та розробці програм.

Мета проведення дослідження:

 • отримання інформації про загальну ситуацію в аграрному секторі у обраних  областях, включаючи інформацію по категоріях господарств, кількості господарств та середніх розмірах по кожній категорії, інформацію по структурі виробництва с/г культур, ситуації в галузі тваринництва та іншу інформацію стосовно сільськогосподарського сектору та громади.
 •  аналіз ситуації в обраних господарствах (по різних категоріях господарств: власники присадибних ділянок, приватні фермери, реструктуризовані КСП); включаючи інформацію по структурі виробництва с/г культур, тваринництву, виробництву фруктів та овочів, а також земельні відносини, інфраструктура, матеріально-технічні ресурси, ринки збуту, фінансова ситуація, трудові ресурси, в залежності від типу господарства.
 • оцінка того, як фермери та їх родини отримують інформацію, що стосується аграрного сектору; рівень обізнаності та доступ до джерел інформації.
 • якісна оцінка рівня розвитку громадянського суспільства в області.
 • якісна оцінка ефективності діяльності обласних та районних урядових установ, с/г університетів та технікумів щодо розробки аграрної політики та програм.

Мета проведення оцінки потреб в послугах дорадчої служби полягала в:

 •   визначенні перешкод/можливостей щодо отримання прибутку, які постають перед фермерами в процесі виробництва, збуту продукції, та які стосуються земельних відносин, с/г техніки, с/г менеджменту, трудових ресурсів, отримання кредитів та фінансування.
 •  визначення перешкод/можливостей щодо досягнення вищого рівня добробуту в господарстві або громаді.
 •  визначення тем, за якими фермери хотіли б отримати інформацію.
 •  визначення тем, за якими фермери хотіли б отримати додаткове навчання.
 •  визначення найефективніших методів/способів передачі інформації виробникам.

Методологія
Дослідження та оцінка потреб в послугах дорадчої служби складалося з наступних компонентів:

 • Огляд загальної ситуації в аграрному секторі та в сільських громадах в області, включаючи отримання конкретної інформації по обраних районах. Інформація включає:  категорії господарств залежно від їх організаційної структури, кількість господарств та їх розміри по кожній категорії, структуру виробництва с/г по кожній категорії, виробництво овочів по кожній категорії, тваринництво, виробництво молока, дані про пасовища та кормову базу та іншу відповідну інформацію про сільськогосподарський сектор та громади, поточну ситуацію із розвитком земельних відносин, наявність с/г техніки, матеріально-технічних ресурсів, ринків збуту, а також перешкод/можливостей для розвитку аграрного сектору в області.
 •  Анкетування ряду господарств для кожної цільової групи потенційних клієнтів  дорадчої служби: власники присадибних ділянок, приватні фермери, реструктуризовані КСП – для отримання порівняльного аналізу по господарствах.
 •  якісна оцінка спроможності громадських організацій та потенціал інших інститутів розробляти та реалізувати програми, стратегію розвитку аграрного сектору та надавати відповідні послуги (фокус-групи з представниками громадських організацій, діяльність котрих здійснюється в сільській місцевості);
 • використання цільових груп (одна фокус-група від кожної громади) для проведення аналізу SWOT в обраних сільських громадах (селах).