Контактні телефони:

  • (044) 255 75 41 
  • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Проект «Cтановище та проблеми сучасної молоді в Україні»

Виконано Центром соціальних експертиз ІС НАНУ на замовлення UNDP

Час проведення: 22 листопада – 15 грудня 2004р.

Мета проекту:
Пілотне дослідження основних проблем та потреб сучасної молоді.
 
Вибіркова сукупність:

З метою виявлення особливих потреб молоді, яка живе у сільській місцевості та тієї, яка живе у міській місцевості одна фокус-групова дискусія була проведена у селі (с.м.т. Димер Київської області), а друга у місті (м.Київ). На кожну фокус-групову дискусію було запрошено молодь віком 17-25 років, яка навчається у школі, у вищому навчальному закладі або працює після закінчення навчального закладу. Всього в двох фокус-групах прийняло участь 22 чол.: 12 учасників із Димеру і 10 – із Києву.

Зміст звіту по проекту:

Аналітичний звіт за результатами проведення фокус-групових дискусій з молоддю:
Розділ І. Шкільне/студентське самоврядування
Розділ ІІ. Молодіжні НДО, членство у громадських об’єднаннях
Розділ ІІІ. Доступ до місцевого самоврядування
Розділ ІV. Правова культура молоді
Розділ V. Доступ молоді до освіти
Розділ VI. Доступ молоді до системи охорони здоров’я
Розділ VII. Молодь на ринку праці
Розділ VIII. Підтримка молодіжного підприємництва, молодіжних ініціатив
Розділ IX. Молодіжні пільгові кредити
Розділ X. Дозвілля

 Результати проекту:
1) За результатами проекту 15 грудня 2004 року було проведено круглий стіл, метою якого було обговорення результатів фокус-групових дискусій, формування рекомендацій щодо проведення більш глибокого вивчення та можливих заходів покращення становища молоді в Україні. На круглий стіл були запрошені представники державних та недержавних структур, навчальних установ – інституцій, які займаються питаннями молодіжної політики.
2) За результатами проекту 21 грудня 2005 року у приміщенні Міністерства України з питань сім’ї, молоді та спорту (вул. Десятинна 14, зал засідань) було проведено круглий стіл, на який було запрошено представників Верховної Ради України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, молодіжних неурядових організацій, міжнародних організацій та дипломатичних представництв в Україні, преси.
3) На основі аналітичного звіту по проведеному дослідженню готується до друку публікація.