Контактні телефони:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Проект: «Дослідження щодо діяльності проектів, які забезпечують АРТ, діагностику та контрольоване лікування туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів»

Проект виконано Центром соціальних експертиз ІС НАНУ на замовлення ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»

Термін реалізації проекту: вересень-грудень 2011 рік

Менеджер проекту: Олеся Трофименко

Мета дослідження – вивчення практики впровадження пакету послуг з лікування для уразливих груп у рамках Програми «Підтримка профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування та догляду для найуразливіших груп населення України» за підтримки Глобального фонду боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (6 раунд).

Основні задачі дослідження:

 1. Визначення соціально-демографічного портрету ЛЖВ, які є користувачами послуг з лікування (антиретровірусна терапія, діагностика туберкульозу, забезпечення контрольованого лікування ТБ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів).
 2. Дослідження та аналіз механізмів залучення пацієнтів до лікувальних програм та забезпечення їх доступу/переадресації до інших послуг з профілактики, в тому числі – замісної підтримуючої терапії, лікування, догляду та підтримки.
 3. Визначення та аналіз переваг та недоліків діючої організації надання послуг з антиретровірусного лікування, діагностики туберкульозу, забезпечення контрольованого лікування ТБ у ВІЛ+ пацієнтів з точки зору клієнтів та надавачів послуг.
 4. Дослідження на прикладі успішних випадків лікування ТБ чинників, що забезпечують таку успішність.
 5. Дослідження та аналіз умов  подальшої дії моделі, яка б забезпечувала безперервність та комплексність тестування та лікування, отримання інших послуг з профілактики, лікування, догляду та підтримки.
 6. Дослідження та аналіз умов, за яких пацієнти рекомендували б іншим ЛЖВ звертатись за послугами до проектів, клієнтами яких вони є самі.

Методи та вибірка дослідження

 1. Опитування клієнтів, які приймають АРВ-терапію за рахунок програми Глобального Фонду (на базі СНІД-центрів) (151 респондент), а також ЛЖВ, які завершили лікування ТБ впродовж 2010 та 1-го півріччя 2011 року – 60 респондентів (напівструктуроване інтерв’ю методом face-to-face).
 2. Опитування членів МДК, для забезпечення контрольованого лікування ТБ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів (15 респондентів), а також членів МДК із супроводу лікування АРТ – 15 респондентів (глибинні інтерв’ю).
 3. Опитування менеджерів проектів контрольованого лікування ТБ (глибинні інтерв’ю) – 6 респондентів.

Цільові групи дослідження

 • ЛЖВ, які приймають АРВ-терапію за рахунок програми Глобального Фонду (на базі СНІД-центрів);
 • ЛЖВ, які завершили лікування ТБ протягом 2010 та першого півріччя 2011 рр.;
 • члени мультидисциплінарних команд (МДК) для забезпечення контрольованого лікування ТБ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів;
 • члени МДК із супроводу лікування АРТ;
 • менеджери проектів контрольованого лікування ТБ.

Географія та вибірка дослідження

Дослідження реалізовувалося: в Дніпропетровській, Донецькій та Миколаївській областях, а також в м. Києві, АР Крим та Одеській області.