Контактні телефони:

  • (044) 255 75 41 
  • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Проект «Проведення досліджень громадської думки з питань поінформованості населення про систему соціального захисту України» на замовлення Міністерства праці та соціальної політики України

Дослідження виконано Центром соціальних експертиз ІС НАНУ на замовлення Міністерства праці та соціальної політики України

Термін реалізації: 2009-2010 рр.

Мета роботи: визначити рівень поінформованості населення про систему соціального захисту в Україні та ефективність впливу на громадську думку телевізійної, радіо, друкованої кампанії в мережі Інтернет

Для вирішення основних дослідницьких завдань буде проведено 2 соціологічних опитування з метою виявлення думки респондентів щодо системи надання соціальної допомоги населенню в Україні. Опитування буде проведено у 5-ти регіонах України та м. Київ.

Національне соціологічне опитування спрямоване на виявлення суспільного попиту, поточного стану обізнаності населення, цільових груп, ключових агентів і джерел їх інформування про систему соціального захисту та надання соціальних допомог, а також на з’ясування доступності та зрозумілості інформації щодо надання соціальної допомоги, включаючи потреби в додатковій інформації.