Контактні телефони:

  • (044) 255 75 41 
  • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Проведення дослідження в рамках проекту: «Гендер і ВІЛ: від патерналізму до активної участі» на замовлення Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом

Проект виконаний Центром соціальних експертиз ІС НАНУ на замовлення Всеукраїнської мереж і людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом

Тривалість проекту: серпень-грудень 2010р.

Менеджер проекту: Олеся Трофименко.

Мета дослідження:

  1. Визначення прогалин щодо подолання гендерної нерівності та її впливу на проблему ВІЛ/СНІДу, на рівні законодавчої бази та механізмів її впровадження;
  2. Комплексний аналіз причинно-наслідкових зв’язків між гендерною нерівністю (гендерними стереотипами) та поширенням ВІЛ-інфекції (особливостями інфікування у гендерному вимірі), і якістю життя з ВІЛ (влив гендерної нерівності на життя ВІЛ-позитивних людей).

Основні складові дослідження: Дослідження складалося із трьох взаємопов’язаних компонентів:

1 компонент: Аналіз міжнародної та національної нормативно-законодавчої бази з питань впровадження гендерних підходів в контексті ВІЛ/СНІДу та аналіз досліджень, що були проведенні в Україні з проблем гендеру та ВІЛ/СНІДу.

2 компонент: Картування послуг, що надають українські громадські організації, які працюють у галузі гендерної рівності та ВІЛ/СНІДу.

3 компонент: Вивчення впливу гендерних аспектів на поширення ВІЛ-інфекції (особливості інфікування у гендерному вимірі) та життя з ВІЛ (влив гендерної нерівності на життя ВІЛ-позитивних людей).

Етапи дослідження:

–          1 етап (підготовчий): розробка програми дослідження;

–          2 етап (польовий): проведення кабінетного, якісного та кількісного досліджень за визначеними трьома напрямками;

–          3 етап (аналітичний): підготовка аналітичного звіту за отриманими результатами;

–          4 етап (заключний): розробка рекомендацій за результатами проведеного дослідження.

Цільова група дослідження: клієнти та потенційні клієнти гендерно-орієнтованих послуг у ВІЛ-сервісних організаціях, а також надавачі цих послуг (медичні, соціальні працівники).

Методи дослідження

Стандартизовані інтерв’ю:

–          з клієнтами, які отримували соціальні послуги

–          з потенційними клієнтами, які не отримували гендерно-чутливі  соціальні послуги, але мають ВІЛ+ статус та потребу в їх отриманні.

Глибинні інтерв’ю:

–          з клієнтами, які отримували гендерно-чутливі соціальні послуги. Було проведено глибинні інтерв’ю з 34 клієнтами.

–          з фахівцями, а саме: соціальними працівниками та психологами, які працюють у ВІЛ-сервісних організаціях і надають послуги з урахуванням гендерних аспектів. Враховуючи географію дослідження (17 регіонів), було опитано по 2-3 фахівця в кожному регіоні, залежно від ступені розвиненості ВІЛ-сервісних послуг організації. В регіонах, де охоплення клієнтів було значно більшим, ніж в інших – було опитано по 3 фахівця. Загальна кількість опитаних фахівців склала 40 респондентів.

Експертне опитування. Експертне опитування було проведено з представниками українських громадських організацій та міжнародних організацій, які працюють в сфері гендеру і ВІЛ/СНІДУ в Україні на національному рівні. Експерти обиралися за принципом: володіють інформацією, щодо діяльності ВІЛ-сервісних організацій, або ті, які надають гендерні послуги на території України. З метою отримання  детальної інформації, на підставі якої можна зробити картування послуг, що надають українські громадські організації, які працюють у галузі гендерної рівності та ВІЛ/СНІДу, було опитано 16 експертів.

Кабінетне дослідження (desk research) – мало на меті вивчення міжнародного та українського законодавства у галузі забезпечення гендерної рівності в контексті ВІЛ/СНІДу, механізмів реалізації та результатів соціологічних досліджень з цієї теми, їх порівняльний аналіз. Кабінетне дослідження включало як аналіз документів (законів, нормативно-правових актів національного та міжнародного рівнів тощо), так і контент-аналіз результатів попередніх досліджень з подібної тематики.

Географія проекту: 17 регіонів України (АР Крим, Вінницька обл., Донецька обл., Житомирська обл., Запорізька обл., м.Київ, Кіровоградська обл., Львівська обл., Миколаївська обл., Полтавська обл., Рівненська обл., Сумська обл., Тернопільська обл., Херсонська обл., Черкаська обл., Чернівецька обл., Чернігівська обл.).