Контактні телефони:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Проведення опитування власників земельних ділянок, дослідження по адміністративних процедурах, оцінка рівня корупції та опитування жителів об’єднаних територіальних громад (ОТГ) щодо їх активної участі у житті громад

Дослідження виконується в рамках проекту USAID «Підтримка аграрного та сільського розвитку»

Замовник: Кімонікс Інтернешнл Інк.

Виконавець ДП “Центр соціальних експертиз ім. Ю.Саєнка”

Менеджер – Трофименко О.В.

Строки реалізації: 06.02.2020 – 11.05.2020 рр.

Мета – дослідження 12 адміністративних процедур, оцінка рівня корупції, а також соціологічні опитування власників земельних ділянок та жителів об’єднаних територіальних громад щодо рівня їх активної участі у житті громади.

Завдання дослідження:

 1. Надання кількісної оцінки часу (скільки часу було витрачено) та коштів необхідних для здійснення адміністративних процедур по оформленню землі).
 2. Оцінка відсотку сільськогосподарських підприємств (різної величини (окрім великих агропідприємств), які працюють у таких маркетингових ланцюгах: фрукти, овочі, молоко та м’ясо), які повідомляють про корупцію у аграрному секторі.
 3. Проведення соціологічного дослідження для отримання переліку переваг відкриття ринку землі та відсотку респондентів, які розуміють та підтримують це, серед власників земель до 50 гектар та серед дорослого населення України.
 4. Проведення опитування серед мешканців цільових ОТГ, з метою оцінки їхньої участі у житті їхньої громади.
 5. Проведення порівняльного аналізу отриманих даних з результатами первинного дослідження 2017 року і надання наборів даних у форматі проекту «Агросільрозвиток».

Загальний обсяг реалізованої вибірки – 2304 респонденти.

Цільові групи дослідження:

 1. Сільськогосподарські підприємства та Фермерські господарства
 2. Громадяни України віком старше 18 років, які мають у власності земельні ділянки від 0,251 до 50 га
 3. Громадяни України віком старше 18 років, мешканці цільових та нецільових ОТГ: жителі ОТГ
 4. Громадяни України віком старше 18 років, мешканці цільових та нецільових ОТГ: цільові та нецільові ОТГ

За результатами опитування підготовлено аналітичний звіт.