Контактні телефони:

  • (044) 255 75 41 
  • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Розробка проекту системи регламентів виконання державних послуг органами державної влади та органами місцевого самоврядування і технології їх оповіщення

Проект виконано Центром соціальних експертиз ІС НАНУ на замовленняДержслужби України

Час проведення проекту: 2002 – 2003рр.


Цільізадачіпроекту:
Метоюдослідженняєаналізспектрудержавнихпослуг,щовиконуютьсяорганамидержавноївладиіорганамимісцевогосамоврядуваннятавизначеннязмістовноформальнихкомпонентівсистемиїхрегламентування.

Вибіркова сукупність:
Немає. Було здійснено аналіз нормативно-правових документів щодо правових і соціальних засад регламентації надання державних послуг органами державної влади і органами місцевого самоврядування; вивчено перелік державних послуг, що надаються ними, проаналізовано їх співвідношення з державними соціальними стандартами та державними соціальними гарантіями, державними і посадовими функціями; зроблено контент-аналіз матеріалів засобів масової інформації щодо якості надання послуг державними органами і органами місцевого самоврядування.

Зміст звіту по проекту:

Вступ
Короткий термінологічний словник
Розділ 1. Змістовно-формальні компоненти системи
Регламентів виконання державних послуг
Розділ 2. Контент-аналіз матеріалів змі щодо якості надання послуг державними органами і органами місцевого самоврядування
Висновки

Висновки:
В результаті роботи досліджені питання і сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правових і адміністративно-організаційних засад регламентування надання державних послуг органами державної влади та органами місцевого самоврядування України.