Контактні телефони:

  • (044) 255 75 41 
  • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

Вплив структур та інституцій громадянського суспільства на електоральну поведінку населення України впродовж виборчої кампанії 2004 року

Термін реалізації:Ікв. 2004р. – IVкв. 2004р.


Об’єктом дослідження є структури та інститути громадянського суспільства в Україні, їх вплив на електоральну поведінку населення впродовж виборчої кампанії 2004 року.

Метою дослідження

є одержання та аналіз достовірної соціологічної інформації про стан, спрямованість і тенденції еволюції громадської думки під час виборчої кампанії 2004 р., насамперед у розрізі впливу структур та інституцій громадянського суспільства на електоральну поведінку населення України, а отже на політичну активність різних соціальних та вікових груп, регіональні особливості формування громадської думки; розробка і уточнення на цій основі  оцінок і прогнозів щодо впливу факторів функціонування різноманітних структур та інституцій громадянського суспільства на загальний розвиток суспільно-політичної ситуації в Україні.

Методи дослідження. Головний метод дослідження – анкетне опитування, а також аналіз документальних матеріалів та преси (програм партій і об’єднань, публічних виступів політичних лідерів).

В результаті дослідження одержано соціографічний матеріал для аналізу впливу різноманітних структур та організацій громадянського суспільства на осмислення головних проблем соціально-політичної ситуації в Україні, прогнозування її розвитку та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення соціальної політики, запобігання соціально-політичних конфліктів.

Значимість роботи. Дослідження громадської думки дає можливість оперативно відслідковувати динаміку еволюції громадської думки, аналізувати рівень довіри та ставлення громадян до структур та інститутів громадянського суспільства, політичних лідерів. Одержані інформаційні дані і підготовлені на їх основі аналітично-прогностичні матеріали уможливлюють забезпечення надійною соціологічною інформацією органи державної влади, наукові установи, ЗМІ.

Назва розділу (етапу), його основні завдання, зміст роботи у 2004 р.:
1 етап –  Розробка програми соціологічного дослідження громадської думки, підготовка до проведення опитування.
2 етап – Здійснення соціологічного опитування громадської думки у загальнодержавному та регіональних розрізах.
3 етап – Наукове опрацювання результатів соціологічного опитування. Підготовка науково-аналітичних матеріалів для подання органам державної влади, державним органам масової інформації.
4 етап – Завершення наукового опрацювання результатів  соціологічного опитування. Підготовка наукових публікацій та розгорнутих науково-аналітичних і прогностичних матеріалів.