Контактные телефоны:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Публикации по годам
Публикации

Все публикации за 2019

 1. Гончарук, О.С., Петрик Л.С.(2019). Ментальність української ідентичності. Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії: Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 27-28 вересня 2019р.) (сс. 9-13). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук».
 2. Привалов, Ю.О., Пилипенко, В.Є. (2019). Модернізаційні процеси у транзитивному суспільстві. В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.),Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) (сс. 174-186). Київ: Інститут соціології НАН України, 2019.
 3. Привалов, Ю.О.Лощинін, М.Б.(2019).Етичні критерії цивілізаційного вибору.Соціологія: теорія, методи, маркетинг,1, 92-113.
 4. Привалов, Ю.О., Чепурко, Г.І., Пилипенко, В.Є. Метатеорії на початку XXI століття: модернізаційний вектор соціології Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 82-101.
 5. Рокицька, О.Ю., Петрик, Л.С.(2019). Смерть як соціокультурний феномен.Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі.Матеріали міжнародно-практичної конференції (Одеса, 19-20 липня 2019р.) (сс. 83-86). Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства».
 6. Сапелкін, Ю. В., Чепурко, Г.І. (2019).Еволюція теорії модернізації в соціології. III Таврійські історичні і наукові читання.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.(Київ, 29-30 березня, 2019р.) (сс. 85-90). Київ: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. Навчально-науковий гуманітарний інститут.
 7. Cапелкін, Ю.В., Гончарук, О.С.(2019). Модернізація сучасного українського суспільства: специфіка, етапи, перспективи.Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Keyissuesofsocialsciences: prospectsforthedevelopmentofUkraineand EU countries».(BaiaMare, Romania, Yune 28-29, 2019). (сс. 28-31).NorthUniversityCentreofBaiaMare.
 8. Сапелкін, Ю.В.,Гончарук, О.С. (2019). Ринкова трансформація українського суспільства.В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) (сс.197-204). Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. 
 9. Сапелкін, Ю.В, Привалов, Ю.О., Лощнін, М.Б. (2019). Етичні критерії цивілізаційного вибору Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 92-113.
 10. Cапелкін, Ю.В.(2019).Відповідальність держави.Круглий стіл «Формування відповідального суспільства: можливості, обмеження, перспективи»Соціологія: теорія, методи, маркетинг,2, 31-36.
 11. Трофименко, О.В., Петрик, Л.С. (2019).Модернізаційні цінності українського загалу. Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»(Львів, 5-6 липня 2019р.) (сс. 56-61) Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук».
 12. Трофименко, О.В.,Петрик Л.С. (2019).Психологічна війна як елемент гібридної війни: історична ретроспектива.Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. «Виклики гібридної війни: інформаційний вимір» (Латвія, 16-17 серпня 2019р.) (сс. 55-57). Vilnius: Izdevnieciba «BaltijaPublishing».
 13. Чепурко, Г.І. (2019). Сприйняття населенням стану, проблем та перспектив модернізації українського суспільства.В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) (сс. 186-197). Київ: Інститут соціології НАН України, 2019.
 14. Чепурко, Г.І.,Пилипенко В.Є. (2019). Соціальний діалог у контексті модернізаційних процесів. В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) (сс. 204-212). Київ: Інститут соціології НАН України, 2019.
 1. Чепурко,Г.І., Сапелкін, Ю.В.(2019). Еволюція теорії модернізації в соціології.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 29-30 березня, 2019р.) (сс. 85-90). Київ: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. Навчально-науковий гуманітарний інститут. 
 2. Чепурко Г.І. (2019). Модернізація суспільства: теоретичні дискурси та практичні тренди.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень».(Дніпро, 15-16 лютого 2019р.) (сс. 50-54) Дніпро: НО «Відкрите суспільство».
 3. Чепурко, Г.І.,Петрик, Л.С. (2019).Масовізація сучасного суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства».(Одеса, 13-14 вересня, 2019р.) (сс. 79-82)Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства».
 1. Trofymenko, O.,Shestakovskyi,O., Kasiaczuk,M., Chepurko,G., Djuma,V., Howell,S. (2019).Internalhomonegativityamongmenhavingsexwithmen: a comparativecross-nationalstudy.Соціологія: теорія, методи, маркетинг,1,145-171.
 2. .Chepurko, G.,Trofymenko, O., Shestakovskyi, O., Kasiaczuk, M., Djuma, V., Howell, S. (2019). Internalhomonegativityamongmenhavingsexwithmen: a comparativecross-nationalstudy. Соціологія: теорія, методи, маркетинг,1, 145-171.
 1. Чепурко, Г.І. (2019).Роль держави у формуванні відповідального суспільства.Круглий стіл «Формування відповідального суспільства: можливості, обмеження, перспективи»Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 20-25.
 1. Чепурко, Г.І.,Пилипенко, В.Є., Привалов, Ю.О.(2019). Метатеорії на початку ХХІ століття: модернізаційний вектор соціології. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 82-101.
 2. Чепурко, Г.І.,Пилипенко, В.Є. (2019).Економічна модернізація суспільства: український вимір.Internationalscientificandpracticalconference “Keyissuesofsocialsciences: prospectsforthedevelopmentofUkraineand EU countries”(Romania,June 28-29, 2019). (сс. 41-44).BaiaMare: Izdevnieciba «BaltijaPublishing».