Контактные телефоны:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Публикации по годам
Публикации

Все публикации за 2020

 1. Гончарук, О.С., Петрик, Л.С. (2020). Соціальні детермінанти дитячої злочинності. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: сучасні тенденції та  фактори розвитку». (Одеса, 17-18 січня 2020 р.) cc. 22-23.

 2. Гончарук, О.С. (2020). Інституціональна модернізація українського суспільства. В Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 4, підрозділ 4.1). (сс. 152-169). Київ: Інститут Соціології НАН України.

 3. Привалов, Ю.О., Пилипенко, В. (2020). Владна еліта у контексті духовності: історико-релігійні аспекти. В В. Ворона, М. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип.7 (21) (сс. 274-283). Київ: Інститут соціології НАН України. 2020.

 4. Привалов, Ю.О.(2020). Інституціональна модернізація українського суспільства. В  Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 4, підрозділ 4.2) (сс. 169-186). Київ: Інститут Соціології НАН України.

 1. Рокицька, О., Петрик, Л. (2020).Визнання прав тварин як етап модернізації у розрізі книги Пітера Сінґера "Визволення тварин". Матеріали XVIII Міжнародної конференції  «Шевченківська весна - 2020».(Київ, 24 квітня 2020р.). сс.74-76.

 1. Сапелкін, Ю. (2020). Двояке ставлення українців до свого здоров’я та медицини. Круглий стіл «Системні ризики нестабільного суспільства: соціологічна аналітика». Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 161-189.

 2. Сапелкін, Ю., Пилипенко, В. (2020). Деонтологічний вимір вітчизняної медицини. В В.Ворона,  М. Шульга. (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21) (сс. 366-373). Київ: Інститут соціології НАН України.

 3. Сапелкін, Ю. (2020). Модернізація сучасного українського суспільства. В Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 3) (сс. 152-186). Київ: Інститут Соціології НАН України.

 4. Трофименко, О.В., Касянчук, М.Г., Шеремет, С.П.(2020). Стан одностатевих партнерств в Україні . Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 143-166.

 5. Трофименко, О., Шваб, М., Касянчук, М. (2020). «Исследование отношения к ЛГБТ среди работников ключевых социальных сервисов в пятистранах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии» в рамках Региональной программы ЕКОМ «Право на здоровье». Таллин. 107 с.

 6. Трофименко, О. Долинська, М. (2020). Причини пізнього виявлення мультирезистентного туберкульозу (МР ТБ) та планування втручань для зменшення поширення генералізованих форм туберкульозу: аналітичний звіт. 74 с. Київ: ДУ «Центр громадського здоров’я»  МОЗ України. 

 7. Трофименко, О., Середа, Ю. (2020). Бар’єри лікування туберкульозу в Україні: результати дослідження: аналітичний звіт. 119с. Київ: ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України.

 8. Трофименко, О., Варбан, М., Касянчук М., Корнілова, М. (2020). Чоловіки, які мають секс з чоловіками: Портрет зрілої та старшої ґрупи (35+): аналітичний звіт. 84с. Київ: Альянс громадського здоров’я.

 9. Трофименко, О., Сазонова, Я., Касянчук, М. (2020). Біоповедінкове дослідження серед трансґендерних людей в Україні: аналітичний звіт. 130 с. Київ: ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України.

 10. Трофименко,О., Касянчук, М. (2020). Оцінка чисельності трансгендерних жінок та чоловіків в Україні: аналітичний звіт. 39 с. Київ: ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України.

 11. Чепурко, Г.І. (2020). Формування відповідальності в українському суспільстві. В В. Резнік (Ред.), Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес. (Розділ 3) (сс. 76-105). Київ: Інститут соціології НАН України.

 12. Чепурко, Г.І. (2020). Роль держави у формуванні відповідального суспільства. В. В. Резнік (Ред.), Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес. (Підрозділ 4.3) (сс..116-121). Київ: Інститут соціології НАН України.

 13. Чепурко, Г.І. (2020). Стан, проблеми та перспективи модернізації українського суспільства: експертні оцінки. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 41-65.

 14. Чепурко, Г.І. (2020). Глобальні ризики та їх системний характер. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 80-98.

 15. Чепурко, Г.І. (2020). Модернізація: теоретичні і методологічні проблеми. В Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики.( Розділ 1) ( сс. 9-67). Київ: Інститут Соціології НАН України.

 16. Чепурко, Г.І. (2020). Основні типи модернізації та їх специфіка. В Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. ( Розділ 2) (сс.69-106). Київ: Інститут Соціології НАН України.

 17. Чепурко, Г.І. (2020). Особливості сучасної української моделі модернізації (результати експертного опитування). В Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 5) (сс.206-237). Київ: Інститут Соціології НАН України.

 18. Чепурко, Г., (2020). Круглий стіл «Системні ризики нестабільного суспільства: соціологічна аналітика». Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 161-189.

 1. Чепурко, Г.І, Гончарук О.С. (2020). Ціннісний потенціал медицини: українські реалії. В В. Ворона, М. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21)  (сс.359-365).  Київ: Інститут соціології НАН України.

 1. Trofymenko,O., Schvab,M., Kasianchuk, M. (2020). “Study on the Attitudes of Staff of Key Social Services in Five Countries of Central and Eastern Europe and Central Asia towards LGBT People”. Conducted as Part of ECOM’s Regional Program “Right to Health” Tallin. 106 с.

 1. Сhepurko,G., Pylypenko, V. (2020). Value issues in the light of the sociological theory development. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 147-160.