Контактные телефоны:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Публикации по годам
Публикации

Все публикации за 2021

 1. Привалов, Ю., Пилипенко, В. (2021). Владна еліта Росії в контексті духовності: історико-релігійний аспект. Вісник Львівського університету, 34.    
 2. Привалов, Ю., Казаков, В., Пилипенко, В. (2021). Теорія революції Карла Маркса і генезис популізма. Київ-Львів: Простір-М, 183 с.
 1. Cапелкін, Ю., Чепурко Г.І., (2021). Проблеми екологічного пізнання і знання. Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. International Scientific and Theoretical Conference «Theory and practice of modern science». (November 12, Krakow, Poland: European Scientific Platform). 1, P. 102-107.
 2. Cапелкін, Ю., Сапелкіна, З. (2021). Роль цілісної особистості в процесі подолання глобальних викликів сучасності. The driving force of science and trends in its development: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the І International scientific and theoretical conference, (January 29, Coventry. United Kingdom: European Scientific Platform). Vol. 3, P.87-91.
 1. Сапелкін, Ю., Сапелкіна, З. (2021). Євроінтеграційна стратегія України у дискурсі «Конфлікту цивілізацій» С.Хантінгтона. Збірник наукових праць «Сторінки історії КПІ».
 2. Сапелкін, Ю. (2021). Вплив навколишнього середовища на стан здоров'я.  В.М.Ворона, М.О.Шульга (Ред.). Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1992-2021). 30 років незалежності. Вип.8 (22). Київ: Інститут Соціології НАН України. С.457-468.
 3. Соболєв, А.С. (2021). Шкідливі звички (куріння, алкоголізм, наркоманія) як чинник негативного впливу на здоров’я. В.М.Ворона, М.О.Шульга (Ред.) Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1992-2021). 30 років незалежності. Вип.8 (22). Київ: Ін-т соціології НАН України. С.469-485.
 4. Трофименко, О., Сазонова, Я., Касянчук, М., Лисенко, Т., Андріанова, І. (2021). Біоповедінкове дослідження серед трансґендерних людей в Україні: аналітичний звіт. 124 с. Київ: ДП «Центр громадського здоров'я» МОЗ України, ДП «Центр соціальних експертиз ім. Ю. Саєнка» Інституту соціології НАН України.
 5. Трофименко, О., Касянчук, М., Корнілова, М., Варбан, М. (2021). Чоловіки, які мають секс з чоловіками: Портрет зрілої та старшої ґрупи (35+). 84 с. Київ: Альянс громадського здоров’я.
 6. Трофименко, О., Касянчук, М. (2021). Оцінка чисельності трансгендерних людей в  Україні: аналітичний звіт. 40 с. Київ: ДП «Центр громадського здоров'я» МОЗ України, ДП «Центр соціальних експертиз ім. Ю. Саєнка» Інституту соціології НАН України.
 7. Трофименко, О. (2021). Оцінка населенням сфери медичних послуг. В.М.Ворона, М.О.Шульга.(ред). Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1992-2021). 30 років незалежності. Вип.8 (22). Київ: Ін-т соціології НАН України, С.444-456.
 8. Чепурко, Г.І., Гладченко Л.П. 2021. Дослідження подолання органами місцевого самоврядування викликів у наданні освітніх послуг в громадах, які виникли через COVID-19: аналітичний звіт. 103 с. Київ: U-LEAD разом з Європою.
 9. Чепурко, Г.І. (2021). Поширення соціально небезпечних хвороб як соціальна проблема. Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні специфікації. Збірник тез ХІІ Львівського соціологічного форуму присвяченого 30-літтю академічної соціології у Львівському національному університеті імені Івана Франка (Львів, 2 квітня 2021 р.) (електронне видання). сс.139-141.
 10. Чепурко, Г.І., Соболєв, А.С. (2021). Пандемія: криза чи шанс? Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  (Дніпро, 19-20 лютого 2021 р.).. сс.27-32. Дніпро: НО «Відкрите суспільство».
 11. Чепурко, Г. І., Соболєв, А.С. (2021). Вплив пандемії на систему охорони здоров’я та якість медичного обслуговування в оцінках українців. Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса, 7–8 травня 2021 р.). сс.37-41. Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства».
 12. Чепурко, Г.І. (2021). «Ризики поширення соціально-небезпечних хвороб в умовах пандемії коронавірусної інфекції». Збірка матеріалів конференції «Соціальні наслідки пандемії COVID-19: соціологічні аспекти» (м. Київ. 12 листопада 2021 р.). с.87-91.
 13. Чепурко, Г.І. (2021). Пандемія COVID-19: виклики і загрози у соціальній сфері. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 94-105.
 14. Чепурко, Г.І. (2021). Динаміка самооцінки стану здоров’я населення України. В.М.Ворона,  М.О.Шульга. (Ред.).  Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1992-2021). 30 років незалежності. Вип.8 (22).  Київ: Інститут Соціології НАН України. С.424-443.
 15. Чепурко, Г.І. (2021). Розділ «Ґлобальні ризики: системний характер та руйнівний потенціал. Монографія Ризики в сучасному нестабільному суспільстві: соціальні і культурні виміри; за ред. Л.Г. Скокової. Київ: Інститут соціології НАН
  України, 2021. с.67-82.    
 16. Trofymenko Olesia (Kyiv), Shestakovskyi Oleksii (Kyiv), Kasianczuk Maksym (Tallinn, Estonia). 2021. The Revolution of Dignity and instrumentalisation of LGBT rights: How did attitudes towards LGBT people change in Ukraine after Euromaidan? Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 127-150.
 17. Trofymenko, O., Kasianzuk, M., Shvab, M., Djuma, V., (2021). The attitudes towards LGBT people among workers delivering key public services’. The first regional study in Central and Eastern Europe and Central Asia. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, (3), 126-146.
 18. Chepurko, G. (2021). Здоров'я, медицина, коронавірус: ризики соціальної безпеки (ієрархія соціальних і соціально-медичних ризиків). Чепурко Г.І., Сапелкін Ю.В. С.8-14. Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), (April 9, 2021). Amsterdam, The Netherlands: European Scientific Platform. P.8-14.