Контактні телефони:

  • (044) 255 75 41 
  • (044) 253 14 01
Центр соціальних експертиз

«Виявлення туберкульозу серед сільських жителів»

Дослідження реалізує ДП «Центр соціальних експертиз ім. Ю.Саєнка» на замовлення ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України.

Менеджер: Трофименко О.В.

Строки реализації: 09.2018 – 06.2019

Мета дослідження: визначити чинники, що сприяють поширенню туберкульозу (ТБ) серед сільських жителів, описати методи профілактики, що застосовуються у селах, та визначити найбільш прийнятні та ефективні методи ранньої діагностики ТБ серед людей, які проживають у селах.

Завдання дослідження:

  • Дослідити чинники, що сприяють поширенню ТБ серед людей, що проживають у селах, та визначити заходи для зменшення впливу цих чинників.
  • Оцінити, наскільки застосовувані клінічні маршрути пацієнтів з підозрою на ТБ у людей, що проживають у селах, відповідають клінічному протоколу та які існують шляхи для їх оптимізації.
  • Визначити методи, що використовуються для ранньої діагностики ТБ у сільського населення, їх доступність та запропонувати можливості для оптимізації.
  • Описати методи профілактики ТБ, що застосовуються у сільській місцевості, та проранжувати їх за рівнем ефективності.
  • Надати рекомендації щодо кроків, які можливо вжити для оптимізації методів профілактики ТБ та клінічного маршруту пацієнтів з підозрою на ТБ у сільській місцевості.

Дизайн дослідження комбінований, і базувалося на використанні якісних та кількісних методів дослідження, і роботи як із первинною, так і вторинною інформацією.

Методи дослідження: епідеміологічні, статистичні, аналіз документів, глибинні інтерв’ю.

Об’єкт дослідження:

  1. первинна медична облікова документація, що заповнюється у сімейних амбулаторіях та ФАПах на пацієнтів хворих ТБ, що перебувають під медичним наглядом;
  2. клінічні маршрути наявні у сімейних амбулаторіях та ФАПах;
  3. думки медичних працівників і національних експертів.

Географія дослідження: Одеська обл., Чернігівська обл., Харківська обл., Закарпатська обл.

Вибірка дослідження: 800 медичних форм,  10 глибинних інтерв’ю з експертами (національний рівень), 24 глибинні інтерв’ю із медичними працівниками (регіональний рівень). 

 

За результатами дослідження підготовлено аналітичний звіт: https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid/doslidzhennya