Контактные телефоны:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Публикации по годам
Публикации

Все публикации

 1. Гончарук, О.С., Петрик Л.С.(2019). Ментальність української ідентичності. Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії: Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 27-28 вересня 2019р.) (сс. 9-13). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук».
 2. Привалов, Ю.О., Пилипенко, В.Є. (2019). Модернізаційні процеси у транзитивному суспільстві. В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.),Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) (сс. 174-186). Київ: Інститут соціології НАН України, 2019.
 3. Привалов, Ю.О.Лощинін, М.Б.(2019).Етичні критерії цивілізаційного вибору.Соціологія: теорія, методи, маркетинг,1, 92-113.
 4. Привалов, Ю.О., Чепурко, Г.І., Пилипенко, В.Є. Метатеорії на початку XXI століття: модернізаційний вектор соціології Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 82-101.
 5. Рокицька, О.Ю., Петрик, Л.С.(2019). Смерть як соціокультурний феномен.Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі.Матеріали міжнародно-практичної конференції (Одеса, 19-20 липня 2019р.) (сс. 83-86). Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства».
 6. Сапелкін, Ю. В., Чепурко, Г.І. (2019).Еволюція теорії модернізації в соціології. III Таврійські історичні і наукові читання.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.(Київ, 29-30 березня, 2019р.) (сс. 85-90). Київ: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. Навчально-науковий гуманітарний інститут.
 7. Cапелкін, Ю.В., Гончарук, О.С.(2019). Модернізація сучасного українського суспільства: специфіка, етапи, перспективи.Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Keyissuesofsocialsciences: prospectsforthedevelopmentofUkraineand EU countries».(BaiaMare, Romania, Yune 28-29, 2019). (сс. 28-31).NorthUniversityCentreofBaiaMare.
 8. Сапелкін, Ю.В.,Гончарук, О.С. (2019). Ринкова трансформація українського суспільства.В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) (сс.197-204). Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. 
 9. Сапелкін, Ю.В, Привалов, Ю.О., Лощнін, М.Б. (2019). Етичні критерії цивілізаційного вибору Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 92-113.
 10. Cапелкін, Ю.В.(2019).Відповідальність держави.Круглий стіл «Формування відповідального суспільства: можливості, обмеження, перспективи»Соціологія: теорія, методи, маркетинг,2, 31-36.
 11. Трофименко, О.В., Петрик, Л.С. (2019).Модернізаційні цінності українського загалу. Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»(Львів, 5-6 липня 2019р.) (сс. 56-61) Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук».
 12. Трофименко, О.В.,Петрик Л.С. (2019).Психологічна війна як елемент гібридної війни: історична ретроспектива.Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. «Виклики гібридної війни: інформаційний вимір» (Латвія, 16-17 серпня 2019р.) (сс. 55-57). Vilnius: Izdevnieciba «BaltijaPublishing».
 13. Чепурко, Г.І. (2019). Сприйняття населенням стану, проблем та перспектив модернізації українського суспільства.В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) (сс. 186-197). Київ: Інститут соціології НАН України, 2019.
 14. Чепурко, Г.І.,Пилипенко В.Є. (2019). Соціальний діалог у контексті модернізаційних процесів. В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) (сс. 204-212). Київ: Інститут соціології НАН України, 2019.
 1. Чепурко,Г.І., Сапелкін, Ю.В.(2019). Еволюція теорії модернізації в соціології.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 29-30 березня, 2019р.) (сс. 85-90). Київ: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. Навчально-науковий гуманітарний інститут. 
 2. Чепурко Г.І. (2019). Модернізація суспільства: теоретичні дискурси та практичні тренди.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень».(Дніпро, 15-16 лютого 2019р.) (сс. 50-54) Дніпро: НО «Відкрите суспільство».
 3. Чепурко, Г.І.,Петрик, Л.С. (2019).Масовізація сучасного суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства».(Одеса, 13-14 вересня, 2019р.) (сс. 79-82)Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства».
 1. Trofymenko, O.,Shestakovskyi,O., Kasiaczuk,M., Chepurko,G., Djuma,V., Howell,S. (2019).Internalhomonegativityamongmenhavingsexwithmen: a comparativecross-nationalstudy.Соціологія: теорія, методи, маркетинг,1,145-171.
 2. .Chepurko, G.,Trofymenko, O., Shestakovskyi, O., Kasiaczuk, M., Djuma, V., Howell, S. (2019). Internalhomonegativityamongmenhavingsexwithmen: a comparativecross-nationalstudy. Соціологія: теорія, методи, маркетинг,1, 145-171.
 1. Чепурко, Г.І. (2019).Роль держави у формуванні відповідального суспільства.Круглий стіл «Формування відповідального суспільства: можливості, обмеження, перспективи»Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 20-25.
 1. Чепурко, Г.І.,Пилипенко, В.Є., Привалов, Ю.О.(2019). Метатеорії на початку ХХІ століття: модернізаційний вектор соціології. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 82-101.
 2. Чепурко, Г.І.,Пилипенко, В.Є. (2019).Економічна модернізація суспільства: український вимір.Internationalscientificandpracticalconference “Keyissuesofsocialsciences: prospectsforthedevelopmentofUkraineand EU countries”(Romania,June 28-29, 2019). (сс. 41-44).BaiaMare: Izdevnieciba «BaltijaPublishing».

 1. Гончарук, О.С., Петрик, Л.С. (2020). Соціальні детермінанти дитячої злочинності. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: сучасні тенденції та  фактори розвитку». (Одеса, 17-18 січня 2020 р.) cc. 22-23.

 2. Гончарук, О.С. (2020). Інституціональна модернізація українського суспільства. В Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 4, підрозділ 4.1). (сс. 152-169). Київ: Інститут Соціології НАН України.

 3. Привалов, Ю.О., Пилипенко, В. (2020). Владна еліта у контексті духовності: історико-релігійні аспекти. В В. Ворона, М. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип.7 (21) (сс. 274-283). Київ: Інститут соціології НАН України. 2020.

 4. Привалов, Ю.О.(2020). Інституціональна модернізація українського суспільства. В  Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 4, підрозділ 4.2) (сс. 169-186). Київ: Інститут Соціології НАН України.

 1. Рокицька, О., Петрик, Л. (2020).Визнання прав тварин як етап модернізації у розрізі книги Пітера Сінґера "Визволення тварин". Матеріали XVIII Міжнародної конференції  «Шевченківська весна - 2020».(Київ, 24 квітня 2020р.). сс.74-76.

 1. Сапелкін, Ю. (2020). Двояке ставлення українців до свого здоров’я та медицини. Круглий стіл «Системні ризики нестабільного суспільства: соціологічна аналітика». Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 161-189.

 2. Сапелкін, Ю., Пилипенко, В. (2020). Деонтологічний вимір вітчизняної медицини. В В.Ворона,  М. Шульга. (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21) (сс. 366-373). Київ: Інститут соціології НАН України.

 3. Сапелкін, Ю. (2020). Модернізація сучасного українського суспільства. В Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 3) (сс. 152-186). Київ: Інститут Соціології НАН України.

 4. Трофименко, О.В., Касянчук, М.Г., Шеремет, С.П.(2020). Стан одностатевих партнерств в Україні . Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 143-166.

 5. Трофименко, О., Шваб, М., Касянчук, М. (2020). «Исследование отношения к ЛГБТ среди работников ключевых социальных сервисов в пятистранах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии» в рамках Региональной программы ЕКОМ «Право на здоровье». Таллин. 107 с.

 6. Трофименко, О. Долинська, М. (2020). Причини пізнього виявлення мультирезистентного туберкульозу (МР ТБ) та планування втручань для зменшення поширення генералізованих форм туберкульозу: аналітичний звіт. 74 с. Київ: ДУ «Центр громадського здоров’я»  МОЗ України. 

 7. Трофименко, О., Середа, Ю. (2020). Бар’єри лікування туберкульозу в Україні: результати дослідження: аналітичний звіт. 119с. Київ: ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України.

 8. Трофименко, О., Варбан, М., Касянчук М., Корнілова, М. (2020). Чоловіки, які мають секс з чоловіками: Портрет зрілої та старшої ґрупи (35+): аналітичний звіт. 84с. Київ: Альянс громадського здоров’я.

 9. Трофименко, О., Сазонова, Я., Касянчук, М. (2020). Біоповедінкове дослідження серед трансґендерних людей в Україні: аналітичний звіт. 130 с. Київ: ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України.

 10. Трофименко,О., Касянчук, М. (2020). Оцінка чисельності трансгендерних жінок та чоловіків в Україні: аналітичний звіт. 39 с. Київ: ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України.

 11. Чепурко, Г.І. (2020). Формування відповідальності в українському суспільстві. В В. Резнік (Ред.), Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес. (Розділ 3) (сс. 76-105). Київ: Інститут соціології НАН України.

 12. Чепурко, Г.І. (2020). Роль держави у формуванні відповідального суспільства. В. В. Резнік (Ред.), Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес. (Підрозділ 4.3) (сс..116-121). Київ: Інститут соціології НАН України.

 13. Чепурко, Г.І. (2020). Стан, проблеми та перспективи модернізації українського суспільства: експертні оцінки. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 41-65.

 14. Чепурко, Г.І. (2020). Глобальні ризики та їх системний характер. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 80-98.

 15. Чепурко, Г.І. (2020). Модернізація: теоретичні і методологічні проблеми. В Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики.( Розділ 1) ( сс. 9-67). Київ: Інститут Соціології НАН України.

 16. Чепурко, Г.І. (2020). Основні типи модернізації та їх специфіка. В Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. ( Розділ 2) (сс.69-106). Київ: Інститут Соціології НАН України.

 17. Чепурко, Г.І. (2020). Особливості сучасної української моделі модернізації (результати експертного опитування). В Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 5) (сс.206-237). Київ: Інститут Соціології НАН України.

 18. Чепурко, Г., (2020). Круглий стіл «Системні ризики нестабільного суспільства: соціологічна аналітика». Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 161-189.

 1. Чепурко, Г.І, Гончарук О.С. (2020). Ціннісний потенціал медицини: українські реалії. В В. Ворона, М. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21)  (сс.359-365).  Київ: Інститут соціології НАН України.

 1. Trofymenko,O., Schvab,M., Kasianchuk, M. (2020). “Study on the Attitudes of Staff of Key Social Services in Five Countries of Central and Eastern Europe and Central Asia towards LGBT People”. Conducted as Part of ECOM’s Regional Program “Right to Health” Tallin. 106 с.

 1. Сhepurko,G., Pylypenko, V. (2020). Value issues in the light of the sociological theory development. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 147-160.

 1. Привалов, Ю., Пилипенко, В. (2021). Владна еліта Росії в контексті духовності: історико-релігійний аспект. Вісник Львівського університету, 34.    
 2. Привалов, Ю., Казаков, В., Пилипенко, В. (2021). Теорія революції Карла Маркса і генезис популізма. Київ-Львів: Простір-М, 183 с.
 1. Cапелкін, Ю., Чепурко Г.І., (2021). Проблеми екологічного пізнання і знання. Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. International Scientific and Theoretical Conference «Theory and practice of modern science». (November 12, Krakow, Poland: European Scientific Platform). 1, P. 102-107.
 2. Cапелкін, Ю., Сапелкіна, З. (2021). Роль цілісної особистості в процесі подолання глобальних викликів сучасності. The driving force of science and trends in its development: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the І International scientific and theoretical conference, (January 29, Coventry. United Kingdom: European Scientific Platform). Vol. 3, P.87-91.
 1. Сапелкін, Ю., Сапелкіна, З. (2021). Євроінтеграційна стратегія України у дискурсі «Конфлікту цивілізацій» С.Хантінгтона. Збірник наукових праць «Сторінки історії КПІ».
 2. Сапелкін, Ю. (2021). Вплив навколишнього середовища на стан здоров'я.  В.М.Ворона, М.О.Шульга (Ред.). Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1992-2021). 30 років незалежності. Вип.8 (22). Київ: Інститут Соціології НАН України. С.457-468.
 3. Соболєв, А.С. (2021). Шкідливі звички (куріння, алкоголізм, наркоманія) як чинник негативного впливу на здоров’я. В.М.Ворона, М.О.Шульга (Ред.) Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1992-2021). 30 років незалежності. Вип.8 (22). Київ: Ін-т соціології НАН України. С.469-485.
 4. Трофименко, О., Сазонова, Я., Касянчук, М., Лисенко, Т., Андріанова, І. (2021). Біоповедінкове дослідження серед трансґендерних людей в Україні: аналітичний звіт. 124 с. Київ: ДП «Центр громадського здоров'я» МОЗ України, ДП «Центр соціальних експертиз ім. Ю. Саєнка» Інституту соціології НАН України.
 5. Трофименко, О., Касянчук, М., Корнілова, М., Варбан, М. (2021). Чоловіки, які мають секс з чоловіками: Портрет зрілої та старшої ґрупи (35+). 84 с. Київ: Альянс громадського здоров’я.
 6. Трофименко, О., Касянчук, М. (2021). Оцінка чисельності трансгендерних людей в  Україні: аналітичний звіт. 40 с. Київ: ДП «Центр громадського здоров'я» МОЗ України, ДП «Центр соціальних експертиз ім. Ю. Саєнка» Інституту соціології НАН України.
 7. Трофименко, О. (2021). Оцінка населенням сфери медичних послуг. В.М.Ворона, М.О.Шульга.(ред). Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1992-2021). 30 років незалежності. Вип.8 (22). Київ: Ін-т соціології НАН України, С.444-456.
 8. Чепурко, Г.І., Гладченко Л.П. 2021. Дослідження подолання органами місцевого самоврядування викликів у наданні освітніх послуг в громадах, які виникли через COVID-19: аналітичний звіт. 103 с. Київ: U-LEAD разом з Європою.
 9. Чепурко, Г.І. (2021). Поширення соціально небезпечних хвороб як соціальна проблема. Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні специфікації. Збірник тез ХІІ Львівського соціологічного форуму присвяченого 30-літтю академічної соціології у Львівському національному університеті імені Івана Франка (Львів, 2 квітня 2021 р.) (електронне видання). сс.139-141.
 10. Чепурко, Г.І., Соболєв, А.С. (2021). Пандемія: криза чи шанс? Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  (Дніпро, 19-20 лютого 2021 р.).. сс.27-32. Дніпро: НО «Відкрите суспільство».
 11. Чепурко, Г. І., Соболєв, А.С. (2021). Вплив пандемії на систему охорони здоров’я та якість медичного обслуговування в оцінках українців. Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса, 7–8 травня 2021 р.). сс.37-41. Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства».
 12. Чепурко, Г.І. (2021). «Ризики поширення соціально-небезпечних хвороб в умовах пандемії коронавірусної інфекції». Збірка матеріалів конференції «Соціальні наслідки пандемії COVID-19: соціологічні аспекти» (м. Київ. 12 листопада 2021 р.). с.87-91.
 13. Чепурко, Г.І. (2021). Пандемія COVID-19: виклики і загрози у соціальній сфері. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 94-105.
 14. Чепурко, Г.І. (2021). Динаміка самооцінки стану здоров’я населення України. В.М.Ворона,  М.О.Шульга. (Ред.).  Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1992-2021). 30 років незалежності. Вип.8 (22).  Київ: Інститут Соціології НАН України. С.424-443.
 15. Чепурко, Г.І. (2021). Розділ «Ґлобальні ризики: системний характер та руйнівний потенціал. Монографія Ризики в сучасному нестабільному суспільстві: соціальні і культурні виміри; за ред. Л.Г. Скокової. Київ: Інститут соціології НАН
  України, 2021. с.67-82.    
 16. Trofymenko Olesia (Kyiv), Shestakovskyi Oleksii (Kyiv), Kasianczuk Maksym (Tallinn, Estonia). 2021. The Revolution of Dignity and instrumentalisation of LGBT rights: How did attitudes towards LGBT people change in Ukraine after Euromaidan? Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 127-150.
 17. Trofymenko, O., Kasianzuk, M., Shvab, M., Djuma, V., (2021). The attitudes towards LGBT people among workers delivering key public services’. The first regional study in Central and Eastern Europe and Central Asia. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, (3), 126-146.
 18. Chepurko, G. (2021). Здоров'я, медицина, коронавірус: ризики соціальної безпеки (ієрархія соціальних і соціально-медичних ризиків). Чепурко Г.І., Сапелкін Ю.В. С.8-14. Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), (April 9, 2021). Amsterdam, The Netherlands: European Scientific Platform. P.8-14.