Contact phone numbers:

  • (044) 255 75 41 
  • (044) 253 14 01
Publications

All publications for 2011

ПУБЛИКАЦИИ 2011

Ходорівська Н. Адаптивні ресурси людини в контексті українських реалій / Н. Ходорівська // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг у 2-х т. Т.1. Аналітичні матеріали / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2011.

Соціальні виміри поселенської структури (досвід соціальної паспортизації). – К.: ІС НАНУ, 2011

Зінченков О.О., Касянчук М.Г., Пономарьов С.Ю., Трофименко О.В., Шеремет С.П. Аналітичний звіт за результатами проекту «Моніторинг порушень прав людини в контексті доступу ЧСЧ до основних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування, догляду та підтримки»/ За ред.. С.П. Шеремета. – Київ: Центр соціальних експертиз ІС НАН України, 2011. – 120с

Гейдар Л.М., Мостяєв О.І. Ярошенко А.А. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для журналістів. Методичний посібник / Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2011. – 88с.

Банас О.В., Валько С.С., Гейдар Л.М., Марченко Р.С., Мостяєв О.І.,Семигіна Т.В., ЯрошенкоА.А. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та
ЧСЧ для соціальних працівників. Методичний посібник // За ред. С.П. Шеремета / Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2011. – 80с.

О.О. Васильєва, Т.В. Добридник, С.Ю. Пономарьов, Л.М. Гейдар,О.І. Мостяєв, С.П. Шеремет, А.А.Ярошенко. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для представників правосуддя.Методичний посібник / Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2011. – 75с.

Л.М. Гейдар, О.І. Мостяєв, Ю.А. Саранков, А.А.Ярошенко. Методичні рекомендації з питань ВІЛта ЧСЧ для працівників сфери
охорони здоров’я. Методичний посібник // За ред. Ярошенко А.А.  /
Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2011. – 80с.

Н.В. Козаренко, С.І. Козаренко, С.Ю. Пономарьов, Л.М. Гейдар, О.І. Мостяєв, А.А.Ярошенко. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для представників правоохоронних органів. Методичний посібник // За ред. С.П.