Contact phone numbers:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Publications

All publications for 2015

ПУБЛИКАЦИИ 2015

Статьи в научных журналах, сборниках, газетах, еженедельниках:

 1. Піддубний В. Адорно Теодор, Коулмен Джеймс Семуель / В.Піддубний // теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (путівник портретною галереєю Інституту соціології НАН України); за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В.Ворони. – К.: Інститут соціології НАН України. - 2015. - с.175-181; с. 225-230 (0,8 д.а.)
 2. Привалов Ю. Зимель Георг, Мангайм Карл / Ю.Привалов, В.Пилипенко // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (путівник портретною галереєю Інстиуту соціології НАН України); за ред. акад. НАН України, проф. д.е.н. В.Ворони. – К.: Інститут соціології НАН України. – 2015. – с.76-87; с.144-151 (1,0 д.а.)
 3. Піддубний В.А. Цивілізаційний вибір українського суспільства: соціальні координати і ризики/ Піддубний В.А., Привалов Ю.О., Чепурко Г.І.// Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 лютого 2015р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2015. – С. 51-54. – 0,25 д.а.
 4. Привалов Ю. Політичне лідерство / Ю.Привалов// Теорія політики. Підручник. – Львів: Вид-во Ліга-прес, 2015. – с. 404-445 (2,3 д.а.).
 5. Привалов Ю.О. Цивілізаційний вибір українського соціуму: координати – ризики – перспективи / Привалов Ю.О., Чепурко Г.І., Піддубний В.А. // Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 17-18 квітня 2015). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. – С. 51-55. - 0,4 д.а.
 6. Саєнко Ю.І. Культура в цивілізаційному контексті // Ю.І. Саєнко, Ю.В.Сапелкін // Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 квітня 2015р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2015. – С.80-84. – 0,4 д.а.
 7. Чепурко Г.І. Цивілізаційний механізм функціонування соціального капіталу в підприємництві / Піддубний В.А., Привалов Ю.О., Чепурко Г.І. // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В.Лях. – Випуск 6-7 (134-135). – К., 2014. – С.188-202.- 1 д.а.
 8. Чепурко Г.І. Цивілізаційний вибір українського суспільства: раціональність VS турбулентність? / Г.І.Чепурко, Ю.О.Привалов // Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 16-17 жовтня 2015р.) – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2015. – С. 104-108. – 0,30 д.а.
 9. Чепурко Г.І. Культура, як соціальна координата цивілізаційного вибору українського суспільства/ Г.І.Чепурко // Наукова дискусія: питання соціології, політології, філософії та історії. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 22-23 травня 2015р.). – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015.- С. 36-39. – 0,25 д.а.
 10. Рокицька О.Ю. Соціальний капітал як складова цивілізаційного вибору українського суспільства / О.Ю.Рокицька // Сучасні виклики для суспільних  наук в умовах глобалізації. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 29-30 травня 2015р.). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2015. – С. 58-61. - 0,25 д.а.
 11. Чепурко Г.І. Соціокультурні ідентичності і цивілізаційний вибір / Г.І.Чепурко // Нові завдання суспільних наук у XXI столітті. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 19-20 червня 2015 р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2015. – с.65-67. -0,25 д.а.
 Сборники научных трудов, в сотрудничестве с Институтом социологии НАН Украины:
 1. Саєнко Ю. Експертні оцінки соціального капіталу/Ю. Саєнко// Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – Вип. 1(15). Т.1. -  К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – С.314-319. – 0,4 д.а.
 2. Саєнко Ю. Динаміка страху – тенденції на збурення// Українське суспільство:  моніторинг соціальних змін. - Київ, 2015. - С…     (0,3 др. арк).
 3. Сапелкін Ю. Корупція і соціальний капітал/ Ю. Сапелкін// Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – Вип. 1 (15). Т.1. – К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – С.320-328. – 0,8 д.а.
 4. Сапелкін Ю. Суб’єкти корупційної діяльності в Україні / Ю.Сапелкін // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. Вип. 7 (18). – К.: Інститут соціології НАН України, 2015. – С. 410 – 420 (0,7 д.а.).
 5. Чепурко Г. Культура і цивілізаційний вибір / Г.Чепурко // Соціальні виміри суспільства. Зб. Наук. праць. Вип. 7 (18). – К.: Інститут соціології НАН України,  2015. – С. 164-170 (0,4 д.а.)
 6. ChepurkoG.Access for PIHIV and members of their households to the social protection and its effectiveness /G.Chepurko // Соціологія, теорія, маркетинг. – 2015. - №4. – 1 д.а.
 7. Чепурко Г. Культурна ментальність цивілізаційного вибору// Українське суспільство:  моніторинг соціальних змін. - Київ, 2015. - С…     (0,4 др. арк).
 8. Чепурко Г., Соболева Н. Інтерес громадян України до світу науки // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. -  Київ, 2015. -  С…   (0,4 др. арк).
 9. Привалов Ю. Політичне лідерство / Ю.Привалов// Теорія політики. Підручник. – Львів: Вид-во Ліга-прес, 2015. – с. 404-445 (2,3 д.а.).
 10. Пилипенко В., Сапєлкіна О., Чепурко Г. Модернізація: теорія, практика цивілізаційний вимір. – К.: ІС НАН України, 2015. – 165 с. (10 д.а.).
 11. Соціальний капітал: теорія і практика. Колективна монографія. – К.: Інститут соціології НАН України, 2016.- 240с. (15 д.а.).
 12. Сапелкін Ю. Корупція: сутність, умови існування, цивілізаційні механізми протидії. – К.: Інститут соціології НАН України, 2016. – 165с. (10 д.а.).