Contact phone numbers:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Publications

All publications for 2017

ПУБЛИКАЦИИ 2017

 1. Гончарук О.С. Модернізація суспільства в глобалізованому світі: український вимір/ Гончарук О.С., Рокицька О.Ю.// Суспільні науки та сучасність: актуальні питання: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 серпня 2017 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. С. 37- 41.
 2. Гончарук О.С. Проблеми внутрішніх переселенців в Україні / Гончарук О.С., Сапелкін Ю.В. // Збірник матеріалів міжнародної науково-прикладної конференції «Інноваційні виклики в області соціології, психології та політології» (Словакія, 10-11 березня 2017р.). Сладковічево, 2017. С.36-39.
 3. Піддубний В. Модернізація українського суспільства в контексті цивілізаційного вибору/ Г.Чепурко, В. Піддубний // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 4 (17) / за ред. д. ек. н. В.М. Ворони, д. соц. н. М.О. Шульги. Київ: ІС НАН України, 2017. С. 62-75.
 4. Піддубний В.А. Модернізація в соціологічному пізнанні глобалізаційних процесів/ В.А. Піддубний, О.С. Гончарук // Фактори та умови модернізації досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 2-3 червня 2017 року). Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2017. С.51-55 .
 5. Привалов Ю., Козаков В. Розуміння «розколу» в соціологічній літературі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. №1. С.164-174.
 6. Привалов Ю. Демократія і українська національна держава / Козаков В., Привалов Ю. // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових питань. Вип. 9 (20) / за ред. д. соц. н. М.О.Шульги. Київ: ІС НАН України, 2017. 11.
 7. Привалов Ю.О. Українське суспільство в контексті сучасної модернізації/ Ю.О. Привалов, Ю.В. Сапелкін // Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 13-14 жовтня 2017 р.). Київ: ГО «Київська наукова суспільчознавча організація», 2017. С. 32-36.
 8. Привалов Ю.О. Модернізація українського суспільства в глобалізаційному світі / Г.І. Чепурко, Ю.О. Привалов// Розвиток сучасного суспільства в умовах глобалізаційної нестабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, Україна, 12-13 травня 2017р.). Одеса: ГО «Прочорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2017. С. 64-67.
 9. Привалов Ю.О. Свобода як цивілізаційний принцип. У двох книгах. Книга 2. Історичні форми політичних свобод: антропологічний та інституційний виміри: колективна монографія / В,М, Денисенко, В.Й. Климончук, Ю.О. Привалов.  Київ-Львів: Простір – М, 2017. 492с.
 10. Сапелкін Ю.В. Політична модернізація у дзеркалі теорії і практики / В. Пилипенко, Ю.Сапелкін // Українське суспільство. Моніторинг соціальних змін. Вип. 4 (17) / за ред. д. ек. н. В.М. Ворони, д. соц. н. М.О. Шульги. Київ: ІС НАН України, 2017. C 87-96.
 11. Сапелкін Ю. Поведінка населення у контексті модернізації українського суспільства /  Ю.Сапелкін  // Соціальні виміри суспільства: збірник наукових праць. Вип. 9 (20)  / за ред. д. соц. н. М.О.Шульги. Київ: ІС НАН України, 2017. С 65-86.
 12. Сапелкін Ю.В. Українське суспільство в контексті сучасної модернізації. Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 13-14 жовтня 2017 року.  Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація, 2017. С.32-36.
 13. Чепурко Г. Самооцінка стану здоров’я населенням України // Н. Соболєва, Г. Чепурко // Соціальні виміри суспільства . Збірник наукових питань. Вип. 9 (20) / за ред. д. соц. н. М.О.Шульги. Київ: ІС НАН України, 2017. С 382-399.
 14. Чепурко Г.І. Цивілізаційно-культурні відмінності соціальних груп/ Г.І. Чепурко, М.О. Шульга, О.І. Вишняк та ін. // Стан сучасного українського суспільства: цивілізаційний вимір. – Київ: ІС НАН України, 2017. С.10-31.
 15. Чепурко Г.І. Колективна праця: Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дій: національна доповідь. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України. К.: НАН України, 2017. С.6-21.
 16. Gulbarshyn Chepurko. Social capital in Ukraine economic transformation/ Volodymyr Piddubny, Gulbarshyn Chepurko // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017 № 1. С. 188-197.
 17. Chepurko G. Insufficiently Competitive Population Groups in the labour market: The risk of Unemployment/Chepurko G., Novak I. //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017 № 4.
 18. Чепурко Г.І. Соціальний потенціал модернізації української економіки в контексті євроінтеграції / Чепурко Г.І., Головатюк В.М., Піддубний І.Д.// Мультиверсум. Філософський альманах. Гол.ред. В.В.Лях. Випуск 9-10 (157-158) . К.: 2016. С.29-43.
 19. Чепурко Г.І. Культура в контексті модернізації українського суспільства / В.Є. Пилипенко, Г.І. Чепурко //  Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів: матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 10 лютого 2017 року. Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Центр соціально-політичних досліджень «Politicus» 2017. C.194-197.
 20. Чепурко Г. Соціальний діалог і трансформаційні зміни в Україні / В.Пилипенко, Г.Чепурко/ за ред. Ю.О. Привалов. Київ-Львів: Ліга Прес, 2017. 184с.
 21. Чепурко Г. Соціальні фактори модернізації суспільства / Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, сім'я та суспільство: питання педагогіки, психології, політології та соціології м. Шумен (Республіка Болгарія) 16-17 червня 2017 року. С 123-125.