Contact phone numbers:

  • (044) 255 75 41 
  • (044) 253 14 01
Publications

All publications for 2014

ПУБЛИКАЦИИ 2014

Статьи в научных / академических изданиях, разделы в монографиях:

1. Амджадін Л. Довіра до армії та інших силових структур в Україні/ Л. Амджадін// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.341-353.

2. Амджадін Л. Соціальні норми контролю громадської безпеки і злочинності: вітчизняні реалії в оцінках українців/ Л. Амджадін// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С.352-359.

3. Гончарук О. Ресурсний та соціальний потенціал сільських громад в Україні/ О. Гончарук// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С. 236-242.

4. Ворона В.М. Економіка України: інвестиційна привабливість і конвертація соціального капіталу/ В.М. Ворона, В.А. Піддубний// Наука та інновації. – 2013. – Т.9, №2. – С.104 – 108.

5. Піддубний В. Регулятивна функціональність соціального капіталу/ В. Піддубний// Українське суспільство 1992-2014. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2014 (0,5 д.а.).

6. Піддубний В. Соціальний капітал як основа соціальної самоорганізації поселенських спільнот/ В. Піддубний// Соціальні виміри поселенської структури (досвід соціальної паспортизації)/ Відп. ред. Ю. Саєнко, О. Рогожин – К.: ІС НАНУ, 2012. – С.156-186.

7. Привалов Ю. Соціальна капіталізація економічних орієнтацій громадян України/ Ю.Привалов// Українське суспільство 1992-2014. Соціологічний моніторинг/За ред. дек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2014 (0,5 д.а.).

8. Привалов Ю.А. Социальный капитал в нелинейной модели коллектива/ Ю.А. Привалов, Г.И. Чепурко, М.Б. Лощинин// «Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 червня 2014 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2014. – С.43-45.

9. Привалов Ю.А. Феномены социального капитала, неравенства и эксплуатации в нелинейной модели коллектива/ Ю.А Привалов, Г.И. Чепурко, М.Б. Лощинин// Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: Зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф.: м. Київ, 27 червня 2014 р. – К.: Наук. прак. КНЕУ, 2014. – С. 171-172.

10. Привалов Ю. Політична аксіологія: особистісний вимір/ Ю.Привалов, В.Й. Климончук// Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 3. Антропний принцип концептуалізації політики у науковому дискурсі: колективна монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.234-282.

11. Сапєлкін Ю. Освітній простір України в дзеркалі соціології/ В. Пилипенко, Ю.Сапєлкін// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С. 395-401.

12. Саєнко Ю. Молодь: зміни в суспільній свідомості/ Ю. Саєнко// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.334-340.

13. Саенко Ю.И. Рациональность социальных понятий/ Ю.И. Саенко// Социологический альманах. Вып.5. – Минск: «Беларуская навука», 2014. – С.88-102.

14. Соціальні індекси: теорія і практика/ Саєнко Ю., Привалов Ю., Чепурко Г. та ін.// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – №2. – С.101-127.

15. Ходорівська Н. Соціальний капітал та зміни життєвої ситуації українців/ Н. Ходорівська// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С.293 – 298.

16. Чепурко Г. Зміни масової свідомості українців у політико-правовій сфері/ Г. Чепурко, Ю. Привалов// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С.128–133.

17. Чепурко Г. Проблеми формування соціального капіталу в Україні на сучасному етапі/ Г. Чепурко// Українське суспільство 1992-2014. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2015 (0,7 д.а).

18. Чепурко Г. Соціальний капітал: вплив на розв’язання життєвих ситуацій/ Г.Чепурко// Українське суспільство 1992 – 2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.312-320.

19. Піддубний В.А. рукопис розділу «Социальный капитал в инновационном развитии экономики» до колективної монографії «Социальный потенціал экономики Украины» (0,5 др.арк).

Интервью в СМИ:

20. Саєнко Ю.І. Соціальний «кокон» /Ю.І. Саєнко// Дзеркало тижня, 22 листопада 2013 р. – інтерв’ю.

21. Саєнко Ю.І. Якість життя: на шляху до адекватності/ Ю.І. Саєнко// Дзеркало тижня, 12 квітня 2013 р. – інтерв’ю.

22. Саєнко Ю.І. Соціальний капітал: довіра і толерантність – міра за міру/ Ю.І. Саєнко// Дзеркало тижня, 28 лютого 2014 р. – інтерв’ю.

23. Саєнко Ю.І. Стратегія життя громадянина і суспільства: разом чи поруч?/ Ю.І. Саєнко// Дзеркало тижня, 10 жовтня 2014 р. – інтерв’ю.

24. Саєнко Ю.І. Соціальна енергія на службі соціуму/ Ю.І. Саєнко// Дзеркало тижня, 4 липня 2014 р. – інтерв’ю.