Contact phone numbers:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Publications

All publications for 2016

2016

Сборники научных трудов, в сотрудничестве с Институтом социологии НАН Украины:

 1. Сапелкін Ю. «Знання й ставлення населення до реформ» / Ю.Сапелкін // Доповіді міжнародної конференції «Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю». - К.: Центр соціальних експертиз ІС НАН України, 2016. С. 93-97 (0,3 д.а.)
 2. Чепурко Г. Цивілізаційний вибір в геополітичній стратегії України/ Піддубний В., Чепурко Г. // Українське суспільство 1992–2016. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги - К.: ІС НАН України, 2016. – С. –. (0,70 д.а).

Монографии:

 1. Саєнко Ю. Про соціум збірка / Ю.Саєнко. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 200 с. (12,5 д.а.)
 2. Соціальний капітал: теорія та практика. – К.: Ліга-Прес, 2016. – 252с. (14,64 д.а.)
 3. Сапелкін Ю. Корупція в Україні: сутність, умови існування, механізми протидії. – Київ-Львів: Ліга-Прес, 2016. – 188с. (10,92 д.а.)
 4. Саєнко Ю.І. Вступ до соціального аналізу (монографія) / Ю.І. Саєнко. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 362с. (21,04 д.а.).
 5. Свобода як цивілізаційний принцип. У двох книгах. Книга 1. Класичні концепції свободи та цивілізації у західноєвропейській, філософській та політологічній традиціях:
 6. колективна монографія / [В.М. Денисенко, І.Ю. Остапець, Ю.О.Привалов]. – Київ – Львів: Ліга – Прес, 2016 – 232с. (13,5 д.а.)
 7. Чепурко Г.І. Модернізація: теорія, практика, цивілізаційний вимір/ Пилипенко В.Є., Сапелкіна О.В., Чепурко Г.І.  / Відп. ред. Ю.О. Привалов. – Львів: Простір-М.: 2016. – 130 с.  (7,55 др. арк.)
 8. Чепурко Г. Теоретико-методологічні засади дослідження соціального (Розділ 1. п. 1.1., 1.2., 1.3), Соціальний капітал в турбулентному українському суспільстві (Розділ 2, п 2.1) – С.10–42; 88–99 (2,4 др. арк. ) // Соціальний капітал: теорія й практика / Відп. Ред. Ю.Саєнко. – К.: Ліга-Прес, 2016. – 255 с.
 9. Сапелкін Ю.В. «Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю». Доповіді міжнародної конференції. - К.: Центр соціальних експертиз ІС НАН України, 2016. (12,25 д.а.)
 10. Аналитический обзор: здоровье и права сообщества ЛБГТ в Украине/Марцинковская В., Привалов Ю., Трофименко О. и др. – К.:ИС НАН Украины, 2016.-134с. (8,5д.а.)

Статьи в научных журналах, сборниках, газетах, еженедельниках:

 1. Cапелкін Ю. Геостратегія вибору українського суспільства: сенс-ризики-перспективи / Піддубний В.А., Сапелкін Ю.В. // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. 2016. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Нові завдання суспільних наук у 21 столітті 17-18 червня 2016 року. - Київ, 2016. С.53-56 (0,25 д.а).
 2. Чепурко Г., Петрушина Т., Соболева Н. Громадська думка щодо ролі науки в українському суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – С.81-101 (1 д.а.).
  Чепурко Г.  Друкер Пітер Фердинанд  –  /Історія соціологічної думки. Навчально енциклопедичний словник-довідник. / За наук. ред. доктора соціологічних наук, проф. Пічі В.М.– Львів: Новий Світ-2000, 2016. С. 326-328 (0,1 д.а.).
 3. Чепурко Г. Цивілізаційна стратегія України в сучасних умовах глобалізму / Чепурко Г., Гончарук О. // Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 3-4 червня 2016 року. – Дніпро: НО Відкрите суспільство, 2016. – С. 42-46 (0,2 д.а.).
 4. Сапелкін Ю. Знання і ставлення населення до реформ // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю (доповіді міжнародної конференції). -К.:ІС НАН України. – 204 с. – (0,2 д.а.)
 5. Піддубний В.А. Соціальний контекст інтеграції соціуму в глобальну цивілізацію / В.А. Піддубний, Ю.О.Привалов // Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти» (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28-29 жовтня). – (0,35 д.а.).
 6. Чепурко Г.І. Цивілізаційна стратегія України в сучасних умовах глобалізму / Г.І. Чепурко, О.С. Гончарук // «Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук.» - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро. 3-4 червня 2016). – Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2016. – С. 42-47 (0,35 д.а.).
 7. Піддубний В.А., Геостратегія вибору українського суспільства: сенс-ризики-перспективи / В.А. Піддубний, Ю.В.Сапелкін // «Нові завдання суспільних наук у XXI столітті». - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17-18 червня 2016). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2016. – С. 53-56 (0,3 д.а.). PrivalovYuri.ThePoliticalEliteofUkraine: HistoricalandSociologicalAnalysis / YuriPrivalov, ValeriiPylypenko // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. - №3.-С.171-190 (1,2 д.а.).

Материалы, опубликованные в зарубежных изданиях;

 1. Чепурко Г. Цивілізацийний вибір: парадигма сенсу і логіка дій. др.арк.) / Чепурко Г., Привалов Ю. //CurrentIssuesAndProblemsOfSocialScince/ Internatioalscienceconference/ - Kielce,  June 28-30. – 2016. С.56 – 59. (0,3 д.а.).
 2. Novak I., Chepurko G. The risks of unemployment at the labour market: insufficient competitive groups of people / Ризики зайнятості вразливих груп населення. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 22.06.2016. - К.: ІДСД НАН України. – (0,7 д.а.).

Издания поданы в печать:

 1. Г.Чепурко, Н.Соболєва, стаття в збірку «Соціально-психологічні наслідки Чорнобиля: 30 років потому»// Збірка за результатами Парламентських слухань 2016 року. Квітень 2016 року. – (1 д.а.).
 2. Г.Чепурко Н.Соболєва розділ «Самооцінка стану здоров’я населенням України»  в Національну доповідь про стан здоров’я населення  України  в 2016 році (Національна академія медичних наук України;  ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» Національний інститут стратегічних досліджень; Інститут соціології НАН України. – (0,8 д.а.).
 3.  Г.Чепурко Цивілізаційний вибір в геополітичній стратегії України / В.Піддубний, Г.Чепурко // Українське суспільство 1992-2016. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. – К.: ІС НАН України, 2016. - (0,7 д.а.).
 4. PiddubnyV., ChepurkoG.,SocialcapitalintransformationofeconomyofUkraine // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017 (0,75 д.а.).
 5. Сапелкін Ю. Внутрішні переселенці в Україні і громади, що їх приймають / Ю.Сапелкін // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ. – 2106. № 1. (0, 63 д.а.).
 6. Сапелкін Ю. Корупція як фактор гальмування реформ в Україні / Сапелкін Ю. // Українське суспільство 1992-2016. Стан та динаміка змін. Моніторинг соціальних змін. – ІС НАН Украъни. 2016 р. (0,38 д.а.).