Contact phone numbers:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Publications

All publications for 2013

ПУБЛИКАЦИИ 2013

Статьи в научных / академических изданиях, разделы в монографиях:

 • Амджадін Л. Довіра до армії та інших силових структур в Україні /Л.Амджадін, О. Гончарук// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/ за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.:ІС НАНУ, 2013. – С.341-353.
 • Гончарук О. Земельні відносини: час рівноваги/ О. Гончарук// Соціальні виміри суспільства. [Зб.наук.праць]. – Вип. 5(16). – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 343-355.
 • Гендерно-чутливі послуги у сфері ВІЛ/СНІДу: Аналітичний звіт за результатами дослідження/ Трофименко О.В., Галустян Ю.М., Рокицька О.Ю. та ін. – К.: ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» - Центр соціальних експертиз ІС НАНУ, 2013. – 101 с.
 • Петрушина Т. Якість життя – головний критерій стану суспільства/ Т. Петрушина, Ю. Саєнко// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. -№2. – С.117-141
 • Пилипенко В. Сільські реформи в оцінках громадян України/ В. Пилипенко, О. Гончарук// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/ за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.:ІС НАНУ, 2013. – С. 240 – 245.
 • Сапєлкін Ю. Корупція і хабар в Україні/ Ю. Сапєлкін// українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг./за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – с.255-261.
 • Саєнко Ю. Молодь: зміни в суспільній свідомості/Ю. Саєнко// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – с.334-340.
 • Саєнко Ю. До питання коректності деяких соціологічних термінів/ Ю.Саєнко// Соціальні виміри суспільства. [Зб.наук.праць]. – Вип.5 (16). – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 170-185.
 • Чепурко Г. Соціальний капітал: вплив на розв’язання життєвих ситуацій/Г. Чепурко// Українське суспільство 1992 – 2013. Стан та динаміка змін. Соціальний моніторинг./ за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.312-320.

Брошуры

 • Gender-Sensitive HIV|AIDS Services/ Analitical ReportBased on the Results of Research/ Trofymenko O.V., Galustian Y.M., Rokytska O.Y. etc. – K. All Ukranian Network of People leaving with HIV/AIDS in Ukraine – The center of social expertizes of the Institute of Sociology of the National Academy of Scines of Ukraine, 2013. – P. 100.

Статьи в научных журналах, сборниках, газетах,еженедельниках

 • L.Amjadeen, O. Amdzhadin. Social Trust in Latin America, Ireland and kraine: Comparative Perspective.// Latin America Conferebce Ireland (LaCI) 2013 “Latin America at a Crossroads: BetweenGlobalisationandRegionalisation» (23-24 May 2013). – Dublin, Ireland: John Hume Institute for Global Srish Studies, University College Dublin, Ireland. – 2013. – P.3. (0.1 д.а)
 • Ворона В.М. Економіка України: інвестиційна привабливість і конвертація соціального капіталу/ В.М. Ворона, В.А. Піддубний// Наука та інновації. – 2013. – Т.9,№2. – С. 104-108.