Contact phone numbers:

  • (044) 255 75 41 
  • (044) 253 14 01
Publications

All publications

Archive

2010 Саєнко Ю. Моделі життєдіяльності / Ю. Саєнко // Українське суспільство 1992 – 2010. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2010 2009 Дитяча праця в неформальному секторі економіки України (дослідження за методом швидкого оцінювання). Під редакцією Ю.Привалова. К.: ТОВ "Компанія Лік", 2009.- 366 с. Керівництво з моніторингу дитячої праці в Україні Посібник.- К.: ТОВ "Компанія Лік", 2008 - 138 с. Саєнко Ю. Консолідація українського суспільства: виклики, ризики, нереалізовані шанси / Ю. Саєнко // Українське суспільство 1992 – 2009. Динаміка соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2009. Піддубний В. Перспективи консолідації українського суспільства / В. Піддубний, Г. Чепурко // Українське суспільство 1992 – 2009. Динаміка соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАН України, 2009 2008 Піддубний В. Українські реалії: перешкоди на шляху до глобального простору / В. Піддубний // Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2008 Ходорівська Н. Життєві ситуації громадян у макро- та мікросоціальних координатах / Н. Ходорівська // Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2008 2007 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 13), 2007. Реформирование сельского хозяйства в Украине  Итоги и перспективы Цви Лерман, Дэвид Седик, Николай Пугачев, Александр Гончарук Рим: "Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН", 2007 - 243 с. Пташиний грип. Оцінка ефективності протидії Гончарук О.С., Зайчикова М.В,, Коник Д.Л., Олійник М.В., Трофименко О.В., Ходорівська Н.В. За ред. Ю.О. Привалова – К.: 2007. Захист прав працівників малого бізнесу на робочому місці Амджадін Л., Лисенко О., Ходорівська Н., Чепурко Г. Захист прав працівників малого бізнесу на робочому місці (за даними соціологічного дослідження)/ За ред. Ю. Привалова. - К.: ПЦ "Фоліант", 2007. - 118 с. 2006 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 12) Профілактика ВІЛ/СНІД та доступ до послуг консультування/тестування у виробничій сфері: стратегія тристороннього партнерства Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: ситуаційний аналіз Привалов Ю.О., Трофименко О.В. "Молодь очима молодих: результати загальнонаціонального опитування молоді". Наукове видання "Молодь в Україні. Дослідження молодіжного сектору: проблеми та перспективи"  За ред. О.І. Локшиної. - К.: Студія "uStudio Design", 2006. - С. 61-169. Л.Амджадін, О.Гончарук, П.Павличенко "Розбудова системи адміністративного судочинства в Україні: проблеми та потреби розвитку"/За ред. Ю.Привалова, Ю.Саєнка. - К.:"Прецедент", 2006 2005 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 11) Поведінкові стратегії на ринку праці України К.: ПЦ "Фоліант" Пенсійна реформа в Україні: тенденції та перспективи К.: ПЦ "Фоліант" Звіт за результатами соціологічного дослідження "Моніторинг поведінки чоловіків, які мають секс із чоловіками, як компонент епіднагляду другого покоління К.: Огляд роботи зі споживачами ін’єкційних наркотиків в Україні в контексті боротьби з епідемією ВІЛ/СНІД К.: Центр соціальних експертиз ІС НАНУ, – 172 с. Огляд роботи зі споживачами ін'єкційних наркотиків в Україні в контексті боротьби з епідемією ВІЛ/СНІД К.: ВІЛ/СНІД та ін’єкційне вживання наркотиків: пропозиції щодо забезпечення більшої ефективності профілактичних програм. Послання до політиків, урядовців, усіх осіб, причетних до прийняття відповідальних рішень К.: - 36 с. Аналітичний звіт за темою: Ситуаційний аналіз проблеми гендерної рівності у сфері праці в Україні К.: Центр соціальних експертиз ІС НАНУ "Постчорнобильський соціум: 20 років по аварії" Чорнобиль і соціум (випуск одинадцятий) К.: Центр соціальних експертиз ІС НАНУ, 2005 2004 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 10) Феномен утопії в соціальній думці К.: ПЦ "Фоліант". – 144 с. Соціальні та економічні наслідки вступу України до СОТ: експертні оцінки / Відповід.ред. Ю.Привалов Львів: Українські технології, – 142 с. Соціальні ризики. Книга 2. Відп. ред.: Саєнко Ю.І., Привалов Ю.О. К.: ПЦ "Фоліант", – 568с. Моніторинг епідемії ВІЛ/СНІДу. Оцінка ефективності протидії (соціальний аспект) К.: ПЦ "Фоліант", – 416 с. Звіт за результатами соціологічного дослідження у Закарпатській області. Поширення ВІЛ/СНІДу на робочому місті в контексті соціально-економічного розвитку К.: Міленіум, – 124 с. ВІЛ/СНІД в сфері праці К.: ПЦ "Фоліант" Соціальна реклама в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (матеріали конференції)  К.: ПЦ "Фоліант" 2003 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 9) Сучасний стан, проблеми та тенденції соціально-трудових відносин в Україні: спроба соціального конструювання Стратегії змін для досягнення гендерної рівності у місцевому самоврядуванні в Україні Стан громадянського суспільства в Україні: аналіз соціального конструювання Політична та фінансова роль бізнесу в парламентських виборах в Україні 2002 року: спроба соціального діалогу Права людини та підзвітність органів влади в Україні (результати дослідження) К.: ПЦ "Фоліант" - 2003 2002 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 8) Соціальна відповідальність бізнесу в Україні (Матеріали експертного дослідження) 2001 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 7), 2001р. Ван Атта Д.А., Гончарук О., Перротта Л. Українське село на зламі століть: соціологічний та антропологічний зріз. - К.: Скарби, 2001. - 164 с. Гончарук О. Соціальні проблеми реформування аграрного сектора національної економіки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг, - 2001. - № 4. - С. 133-144. Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф. /Відп. ред.: В.В.Дурдинець. Ю.І.Саєнко, Ю.О.Привалов К.: Стилос, – 497 с. 2000 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 6), 2000р. Тіньова економіка: соціальні проблеми неофіційної економічної діяльності в Україні. Доповіді міжнародної конференції Соціально-економічні наслідки техногенних та природних катастроф: експертне оцінювання Соціальні проблеми реорганізації сільськогосподарських підприємств Соціальна експертиза в Україні: методологія, методика, досвід впровадження К.: Ін-т соціології НАН України, – 194 с. Приватизація сільськогосподарських підприємств в Україні Постчорнобильський соціум: 15 років по аварії К.: Ін-т соціології НАНУ, – 563 с. 1999 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 5), 1999р. Ринок праці в Україні: тенденції та перспективи (соціально-економічний аналіз) К.: Ін-т соціології НАНУ. – 96 с. Проблеми колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні 1998 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 4), 1998р. Сучасні проблеми соціально-трудових відносин в Україні (соціологічний аналіз) Місцеве самоврядування в Україні: проблеми і прогнози К.: Ін-т соціології НАН України, – 148 с. 1997 Місцеве самоврядування в сучасній політичній системі в Україні і Бєларусі (доповіді міжнародної конференції) Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 3), 1997р. 1996 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 2), 1996р. 1995 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 1), 1995р.