Contact phone numbers:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Publications

All publications

2012

В сотрудничестве с Институтом социологии НАН Украины:

Амджадін Л. Соціальні норми контролю громадської безпеки і злочинності: вітчизняні реалії в оцінках українців/Л. Амджадін // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАН України, 2012. – С.352-359.

Гончарук А. Оценка перспектив реформ в системе оплаты тепла методом фокус групп / О.Гончарук // Соціальний вимір суспільства. 3б.наук.праць. – Вип. 4(15). – К.: ІС НАН України, 2012. – С.106-127.

Гончарук О. Ресурсний та соціальний потенціал сільських громад в Україні/ О.Гончарук// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАН України, 2012. – С. 236-242.

Сапєлкін Ю., Пилипенко В. Освітній простір України у дзеркалі соціології / Ю. Сапєлкін// Українське суспільство 1992-2012. /Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАН України, 2012. – С.395-401.

Саєнко Ю. Чорнобиль – Фукусіма: комфортно-споживацький колапс /Ю. Саєнко// Українське суспільство 1992-2012. - Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред..д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАН України, 2012. – С.199-203.

Ходорівська Н. Адаптивні ресурси людини в контексті українських реалій/ Н. Ходорівська// // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Том 1. Аналітичні матеріали/ За ред. д.ек.н – В. Ворони, д.соц. н. М. Шульги. – К.: ІС НАН України, 2011 - С.417-437.

Ходорівська Н. Соціальний капітал та зміни життєвої ситуації українців/ Н. Ходорівська// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг // За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – ІС: ІС НАНУ, 2012. – С293 – 298.

Чепурко Г., Привалов Ю. Зміни масової свідомості українців у політико - правовій сфері/Г. Чепурко// Українське суспільство 1992-2012. - Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. .д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАН України, 2012. – С.128-133.

AmjadeenL.,HoncharukO. Social practices and legislation in the area of juvenile Delinquecy. – Kyiv: “Lik” LTD, 2011.-168 p.

Брошуры

Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ – інфекції серед чоловіків, які практикують секс із чоловіками, як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління (аналітичний звіт за результатами біоповедінкового дослідження 2011 / [Трофименко О.В., Большов Є.С., Касянчук М.Г. та ін.]. – К.: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні,2012. – 104 с.

Картування діагностичних та профілактичних послуг щодо туберкульозу для людей, що живуть з ВІЛ/СНІД на базі центрів профілактики та боротьби зі СНІДом. (аналітичний звіт за результатами операційного дослідження 2012 року)/ [Трофименко О.В., Лисенко О.М., к.соціол.н., Коноплицька Т.О., к. соціол.н. та ін.]. – К.: МБФ Міжнародний Альянс в Україні, 2012. – 144 с.

Краткий ситуационный анализ положения ЛГБТ в Украине. Обзор// СОС Netherlands-Центр социальных экспертиз ИС НАН України – НА ЛГБ «ЛиГА»/ [Трофименко О., Шваб И., Касянчук М. и др.]. – К., 2012. – 44с.

Проведення повторної оцінки клінік, дружніх до молоді/ [Амджадін Л.М., Коноплицька Т.О., Лисенко О.М. та ін.]. –К.: «К.І.С», 2012. – 112 с.

Статьи в научных журналах, сборниках, газетах,еженедельниках

Гончарук О.С. Система і практика підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування державних службовців районних і обласних адміністрацій в Україні/ О.С. Гончарук // Адаптація державної служби України до стандартів Європейської Союзу у сфері аналізу та розробки політики: зб. Матеріалів/[Гончарук О.С., Ібрагімова І.М., Коноплицька Т.О. та ін.]; за заг ред. .д.соц.н. Г.І. Чепурко. – К.,2012. – с.106-127

Чепурко Г.І. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського союзу: стан, проблеми та перспективи (результат експертного тестування)/ Т.І. Чепурко// Адаптація державної служби України до стандартів Європейської Союзу у сфері аналізу та розробки політики:зб. Матеріалів/[Гончарук О.С., Ібрагімова І.М., Коноплицька Т.О. та ін.]; за заг ред. д.соц.н. Г.І. Чепурко. – К., 2012.-с.6-40.

Чепурко Г.І. Стан і проблеми адаптації державної служби України до стандартів Європейського союзу у сфері аналізу та розробки політики (результати тестування державних службовців)/Г.І. Чепурко, Т.О. Коноплицька// Адаптація державної служби України до стандартів Європейської Союзу у сфері аналізу та розробки політики: зб. Матеріалів/[Гончарук О.С., Ібрагімова І.М., Коноплицька Т.О. та ін.]; за заг. ред. д.соц.н. Г.І. Чепурко. – К.,2012. – с.41-84

ПУБЛИКАЦИИ 2013

Статьи в научных / академических изданиях, разделы в монографиях:

 • Амджадін Л. Довіра до армії та інших силових структур в Україні /Л.Амджадін, О. Гончарук// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/ за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.:ІС НАНУ, 2013. – С.341-353.
 • Гончарук О. Земельні відносини: час рівноваги/ О. Гончарук// Соціальні виміри суспільства. [Зб.наук.праць]. – Вип. 5(16). – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 343-355.
 • Гендерно-чутливі послуги у сфері ВІЛ/СНІДу: Аналітичний звіт за результатами дослідження/ Трофименко О.В., Галустян Ю.М., Рокицька О.Ю. та ін. – К.: ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» - Центр соціальних експертиз ІС НАНУ, 2013. – 101 с.
 • Петрушина Т. Якість життя – головний критерій стану суспільства/ Т. Петрушина, Ю. Саєнко// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. -№2. – С.117-141
 • Пилипенко В. Сільські реформи в оцінках громадян України/ В. Пилипенко, О. Гончарук// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/ за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.:ІС НАНУ, 2013. – С. 240 – 245.
 • Сапєлкін Ю. Корупція і хабар в Україні/ Ю. Сапєлкін// українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг./за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – с.255-261.
 • Саєнко Ю. Молодь: зміни в суспільній свідомості/Ю. Саєнко// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – с.334-340.
 • Саєнко Ю. До питання коректності деяких соціологічних термінів/ Ю.Саєнко// Соціальні виміри суспільства. [Зб.наук.праць]. – Вип.5 (16). – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 170-185.
 • Чепурко Г. Соціальний капітал: вплив на розв’язання життєвих ситуацій/Г. Чепурко// Українське суспільство 1992 – 2013. Стан та динаміка змін. Соціальний моніторинг./ за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.312-320.

Брошуры

 • Gender-Sensitive HIV|AIDS Services/ Analitical ReportBased on the Results of Research/ Trofymenko O.V., Galustian Y.M., Rokytska O.Y. etc. – K. All Ukranian Network of People leaving with HIV/AIDS in Ukraine – The center of social expertizes of the Institute of Sociology of the National Academy of Scines of Ukraine, 2013. – P. 100.

Статьи в научных журналах, сборниках, газетах,еженедельниках

 • L.Amjadeen, O. Amdzhadin. Social Trust in Latin America, Ireland and kraine: Comparative Perspective.// Latin America Conferebce Ireland (LaCI) 2013 “Latin America at a Crossroads: BetweenGlobalisationandRegionalisation» (23-24 May 2013). – Dublin, Ireland: John Hume Institute for Global Srish Studies, University College Dublin, Ireland. – 2013. – P.3. (0.1 д.а)
 • Ворона В.М. Економіка України: інвестиційна привабливість і конвертація соціального капіталу/ В.М. Ворона, В.А. Піддубний// Наука та інновації. – 2013. – Т.9,№2. – С. 104-108.

ПУБЛИКАЦИИ 2014

Статьи в научных / академических изданиях, разделы в монографиях:

1. Амджадін Л. Довіра до армії та інших силових структур в Україні/ Л. Амджадін// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.341-353.

2. Амджадін Л. Соціальні норми контролю громадської безпеки і злочинності: вітчизняні реалії в оцінках українців/ Л. Амджадін// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С.352-359.

3. Гончарук О. Ресурсний та соціальний потенціал сільських громад в Україні/ О. Гончарук// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С. 236-242.

4. Ворона В.М. Економіка України: інвестиційна привабливість і конвертація соціального капіталу/ В.М. Ворона, В.А. Піддубний// Наука та інновації. – 2013. – Т.9, №2. – С.104 – 108.

5. Піддубний В. Регулятивна функціональність соціального капіталу/ В. Піддубний// Українське суспільство 1992-2014. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2014 (0,5 д.а.).

6. Піддубний В. Соціальний капітал як основа соціальної самоорганізації поселенських спільнот/ В. Піддубний// Соціальні виміри поселенської структури (досвід соціальної паспортизації)/ Відп. ред. Ю. Саєнко, О. Рогожин – К.: ІС НАНУ, 2012. – С.156-186.

7. Привалов Ю. Соціальна капіталізація економічних орієнтацій громадян України/ Ю.Привалов// Українське суспільство 1992-2014. Соціологічний моніторинг/За ред. дек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2014 (0,5 д.а.).

8. Привалов Ю.А. Социальный капитал в нелинейной модели коллектива/ Ю.А. Привалов, Г.И. Чепурко, М.Б. Лощинин// «Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 червня 2014 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2014. – С.43-45.

9. Привалов Ю.А. Феномены социального капитала, неравенства и эксплуатации в нелинейной модели коллектива/ Ю.А Привалов, Г.И. Чепурко, М.Б. Лощинин// Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: Зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф.: м. Київ, 27 червня 2014 р. – К.: Наук. прак. КНЕУ, 2014. – С. 171-172.

10. Привалов Ю. Політична аксіологія: особистісний вимір/ Ю.Привалов, В.Й. Климончук// Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 3. Антропний принцип концептуалізації політики у науковому дискурсі: колективна монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.234-282.

11. Сапєлкін Ю. Освітній простір України в дзеркалі соціології/ В. Пилипенко, Ю.Сапєлкін// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С. 395-401.

12. Саєнко Ю. Молодь: зміни в суспільній свідомості/ Ю. Саєнко// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.334-340.

13. Саенко Ю.И. Рациональность социальных понятий/ Ю.И. Саенко// Социологический альманах. Вып.5. – Минск: «Беларуская навука», 2014. – С.88-102.

14. Соціальні індекси: теорія і практика/ Саєнко Ю., Привалов Ю., Чепурко Г. та ін.// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – №2. – С.101-127.

15. Ходорівська Н. Соціальний капітал та зміни життєвої ситуації українців/ Н. Ходорівська// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С.293 – 298.

16. Чепурко Г. Зміни масової свідомості українців у політико-правовій сфері/ Г. Чепурко, Ю. Привалов// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С.128–133.

17. Чепурко Г. Проблеми формування соціального капіталу в Україні на сучасному етапі/ Г. Чепурко// Українське суспільство 1992-2014. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2015 (0,7 д.а).

18. Чепурко Г. Соціальний капітал: вплив на розв’язання життєвих ситуацій/ Г.Чепурко// Українське суспільство 1992 – 2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.312-320.

19. Піддубний В.А. рукопис розділу «Социальный капитал в инновационном развитии экономики» до колективної монографії «Социальный потенціал экономики Украины» (0,5 др.арк).

Интервью в СМИ:

20. Саєнко Ю.І. Соціальний «кокон» /Ю.І. Саєнко// Дзеркало тижня, 22 листопада 2013 р. – інтерв’ю.

21. Саєнко Ю.І. Якість життя: на шляху до адекватності/ Ю.І. Саєнко// Дзеркало тижня, 12 квітня 2013 р. – інтерв’ю.

22. Саєнко Ю.І. Соціальний капітал: довіра і толерантність – міра за міру/ Ю.І. Саєнко// Дзеркало тижня, 28 лютого 2014 р. – інтерв’ю.

23. Саєнко Ю.І. Стратегія життя громадянина і суспільства: разом чи поруч?/ Ю.І. Саєнко// Дзеркало тижня, 10 жовтня 2014 р. – інтерв’ю.

24. Саєнко Ю.І. Соціальна енергія на службі соціуму/ Ю.І. Саєнко// Дзеркало тижня, 4 липня 2014 р. – інтерв’ю.

ALL PUBLICATIONS FOR 2018

 1. Goncharuk O.S. Modernization of contemporary society in sociological knowledge / O.S.Goncharuk, V.A. Piddubnuy // International scientific conference “Modernization of educational system: world trends and national peculiarities”: Conference Proceedings, February23. Kannas Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 61-63.
 1. Піддубний В.А. Соціологія сьогодення: теоретичний концепт і модерні практики / В.А.Піддубний // Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 20-21 липня 2018р.). Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2018. С.83-87.
 1. Привалов Ю. Елітні групи у фокусі  соціологічного дослідження: морально-етичний аспект / Ю.Привалов, В.Денисенко, В.Пилипенко // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Випуск 16. 2018. С. 132-144.
 2. Привалов Ю.О. Формування відповідального суспільства в контексті модернізації / Ю.О. Привалов, О.С.Гончарук // Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, історія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 12-13 жовтня 2018р.). Київ ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2018.  С.18-23.  
 3. Сапелкін Ю.В. Дискурси та українські реалії модернізації суспільства / О.С Гончарук., Ю.В. Сапелкін // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії». Київ. 2018. С.40-43.
 1. Трофименко О.В. Соціологія і сучасна цивілізація: модернізаційний аспект / О.Ю.Рокицька, О.В.Трофименко // Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 23-24 лютого 2018р.). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2018. С. 36-39.
 1. O.Trofimenko, R. Moskotina, N.Dmitruk, Y. Privalov, M.Kasianczuk “Brief on main results of the Study on the Attitudes of Staff of Key Social Services of Five Countries of Central and Eastern Europe and Central Asia towards LGBT People, conducted within the Framework of ECOM’s Regional Program “Right to health”// Eurasian Coalition on Male Health. – Tallinn, 2018. 94 p.
 2. Чепурко Г.І. Соціологічне пізнання та соціальний контекст модернізації українського суспільства / Г.І Чепурко., В.А. Піддубний // Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті» (Київська наукова суспільнознавча організація. Київ, Україна, 15-16 червня 2018 р). С. 40-44.
 3. Чепурко Г.І. Модернізація українського суспільства в умовах глобалізаційного процесу //Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології". 17-18 травня 2018 року (м. Київ) / Наукове видання/ Київ. нац., ун-т ім. Т. Шевченка [та ін..; під заг.ред. Горбачика А.П., Судакова В.І]. К:Логос, 2018. С. 191-193.
 4. Чепурко Г. І. Емпірична соціологія. Курс лекцій /Сапелкіна О. В., Чепурко Г.І. Львів: Ліга Прес, 2018.  294 с (25 д.а.).
 5. Чепурко Г. Особливості модернізації українського суспільства в умовах глобалізації/ В.Денисенко, Г.Чепурко, В.Піддубний // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Вип.17. 2018. С.145-154.
 6. Чепурко Г.І. Модернізація: соціологічний дискурс і соціальні практики українського суспільства/ Г.І Чепурко., Ю.В. Сапелкін // Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9-10 листопада 2018р., м. Київ). Київ: ГО Київська наукова суспільнознавча організація, 2018. С. 43-46.   
 7. Gulbarshyn Chepurko. Modernisation Processes as Seen in Light of the Theory and Methodology/Valerii Pylypenko, Gulbarshyn Chepurko //Соціологія, теорія, маркетинг, 2018. №2. С.215-231.

ALL PUBLICATIONS FOR 2018

 1. Goncharuk O.S. Modernization of contemporary society in sociological knowledge / O.S.Goncharuk, V.A. Piddubnuy // International scientific conference “Modernization of educational system: world trends and national peculiarities”: Conference Proceedings, February23. Kannas Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 61-63.
 1. Піддубний В.А. Соціологія сьогодення: теоретичний концепт і модерні практики / В.А.Піддубний // Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 20-21 липня 2018р.). Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2018. С.83-87.
 1. Привалов Ю. Елітні групи у фокусі  соціологічного дослідження: морально-етичний аспект / Ю.Привалов, В.Денисенко, В.Пилипенко // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Випуск 16. 2018. С. 132-144.
 2. Привалов Ю.О. Формування відповідального суспільства в контексті модернізації / Ю.О. Привалов, О.С.Гончарук // Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, історія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 12-13 жовтня 2018р.). Київ ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2018.  С.18-23.  
 3. Сапелкін Ю.В. Дискурси та українські реалії модернізації суспільства / О.С Гончарук., Ю.В. Сапелкін // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії». Київ. 2018. С.40-43.
 1. Трофименко О.В. Соціологія і сучасна цивілізація: модернізаційний аспект / О.Ю.Рокицька, О.В.Трофименко // Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 23-24 лютого 2018р.). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2018. С. 36-39.
 1. O.Trofimenko, R. Moskotina, N.Dmitruk, Y. Privalov, M.Kasianczuk “Brief on main results of the Study on the Attitudes of Staff of Key Social Services of Five Countries of Central and Eastern Europe and Central Asia towards LGBT People, conducted within the Framework of ECOM’s Regional Program “Right to health”// Eurasian Coalition on Male Health. – Tallinn, 2018. 94 p.
 2. Чепурко Г.І. Соціологічне пізнання та соціальний контекст модернізації українського суспільства / Г.І Чепурко., В.А. Піддубний // Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті» (Київська наукова суспільнознавча організація. Київ, Україна, 15-16 червня 2018 р). С. 40-44.
 3. Чепурко Г.І. Модернізація українського суспільства в умовах глобалізаційного процесу //Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології". 17-18 травня 2018 року (м. Київ) / Наукове видання/ Київ. нац., ун-т ім. Т. Шевченка [та ін..; під заг.ред. Горбачика А.П., Судакова В.І]. К:Логос, 2018. С. 191-193.
 4. Чепурко Г. І. Емпірична соціологія. Курс лекцій /Сапелкіна О. В., Чепурко Г.І. Львів: Ліга Прес, 2018.  294 с (25 д.а.).
 5. Чепурко Г. Особливості модернізації українського суспільства в умовах глобалізації/ В.Денисенко, Г.Чепурко, В.Піддубний // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Вип.17. 2018. С.145-154.
 6. Чепурко Г.І. Модернізація: соціологічний дискурс і соціальні практики українського суспільства/ Г.І Чепурко., Ю.В. Сапелкін // Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9-10 листопада 2018р., м. Київ). Київ: ГО Київська наукова суспільнознавча організація, 2018. С. 43-46.   
 7. Gulbarshyn Chepurko. Modernisation Processes as Seen in Light of the Theory and Methodology/Valerii Pylypenko, Gulbarshyn Chepurko //Соціологія, теорія, маркетинг, 2018. №2. С.215-231.