Contact phone numbers:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Publications

All publications

всі публікації

 1. Goncharuk O.S. Modernization of contemporary society in sociological knowledge / O.S.Goncharuk, V.A. Piddubnuy // International scientific conference “Modernization of educational system: world trends and national peculiarities”: Conference Proceedings, February 23. Kannas Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 61-63.
 2. Піддубний В.А. Соціологія сьогодення: теоретичний концепт і модерні практики / В.А.Піддубний // Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 20-21 липня 2018р.). Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2018. С.83-87.
 3. Привалов Ю.О. Елітні групи у фокусі соціологічного дослідження: морально-етичний аспект / Ю.Привалов, В.Денисенко, В.Пилипенко // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Випуск 16. 2018. С. 132-144.
 4. Привалов Ю.О. Свобода та відповідальність: цивілізаційні цінності в українській громадській свідомості. / Ю.Привалов, Р. Москотіна // Соціальні виміри суспільства: зб.наук.праць. Вип 10 (21). Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018. C 201 - 211.
 5. Привалов Ю.О. Формування відповідального суспільства в контексті модернізації / Ю.О. Привалов, О.С.Гончарук // Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, історія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 12-13 жовтня 2018р.). Київ ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2018. С.18-23.  
 6. Привалов Ю., Пилипенко В. Соціокультурна детермінація модернізаційних процесів/ Ю.Привалов, В.Пилипенко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип 5 (19) за ред. Д.ек.н. В.М. Ворони, д.соц.н. М.О.Шульги. Київ: ІС НАН України, 2018. С. 236 – 245.
 7. Сапелкін Ю.В. Дискурси та українські реалії модернізації суспільства / О.С Гончарук., Ю.В. Сапелкін // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії». Київ. 2018. С.40-43.
 8. Сапелкін Ю., Гончарук О. Медицина як відображення цінностей суспільства / Ю.Сапелкін., О.Гончарук // Українське суспільсвто: моніторинг соціальних змін. Вип. 5 (19) за ред. Д.ек.н. В,М. Ворони, д.соц.н. М.О.Шульги. Київ: ІС НАН України, 2018. С.316 – 325.
 9. Сапелкін Ю.В. Модернізація: соціологічний дискурс і соціальні практики українського суспільства. / Ю.В Сапелкін., Г.І. Чепурко // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії». Київ. 2018. С 43-46.
 10. Трофименко О.В. Соціологія і сучасна цивілізація: модернізаційний аспект / О.Ю.Рокицька, О.В.Трофименко // Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 23-24 лютого 2018р.). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2018. С. 36-39.
 11. Trofimenko, R. Moskotina, N.Dmitruk, Y. Privalov, M.Kasianczuk. “Brief on main results of the Study on the Attitudes of Staff of Key Social Services of Five Countries of Central and Eastern Europe and Central Asia towards LGBT People, conducted within the Framework of ECOM’s Regional Program “Right to health”// Eurasian Coalition on Male Health. Tallinn, 2018. 94 p.
 12. Чепурко Г.І. Соціологічне пізнання та соціальний контекст модернізації українського суспільства / Г.І Чепурко., В.А. Піддубний // Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті» (Київська наукова суспільнознавча організація. Київ, Україна, 15-16 червня 2018 р). С. 40-44.
 13. Чепурко Г.І. Модернізація українського суспільства в умовах глобалізаційного процесу //Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології". 17-18 травня 2018 року (м. Київ) / Наукове видання/ Київ. нац., ун-т ім. Т. Шевченка [та ін..; під заг.ред. Горбачика А.П., Судакова В.І]. К:Логос, 2018. С. 191-193.
 14. Чепурко Г. І. Емпірична соціологія. Курс лекцій /Сапелкіна О. В., Чепурко Г.І. // Львів: Ліга Прес, 2018. 294 с.
 15. Чепурко Г.І. Особливості модернізації українського суспільства в умовах глобалізації/ В.Денисенко, Г.Чепурко, В.Піддубний // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Вип.17. 2018. С.145-154.
 16. Чепурко Г.І. Модернізація: соціологічний дискурс і соціальні практики українського суспільства/ Г.І Чепурко., Ю.В. Сапелкін // Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9-10 листопада 2018р., м. Київ). Київ: ГО Київська наукова суспільнознавча організація, 2018. С. 43-46.
 17. Gulbarshyn Chepurko. Modernisation Processes as Seen in Light of the Theory and Methodology/Valerii Pylypenko, Gulbarshyn Chepurko //Соціологія, теорія, маркетинг, 2018. №2. С.215-231.
 18. Чепурко Г.І. Чинники формування відповідального суспільства в Україні / Г.І.Чепурко, В.А Піддубний.// Соціальні виміри суспільства: зб.наук.праць. Вип 10 (21). Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018. 176-200.
 19. Чепурко Г.І., Піддубний В.А. Цивілізаційний вибір України // Колективна монографія “Суспільні науки: перспективи розвитку в країнах Європи на початку третього тисячоліття”. Ужгород: Центр українсько-європейського наукового співробітництва. 2019. 138-156.
 20. Чепурко Г., Привалов Ю., Піддубний В. Цивілізаційний вибір сучасного українського суспільства (відп. ред. Чепурко Г.І.) Інститут соціології НАН України, Київ/Львів: Простір-М, 2018. 182 с.
 21. Чепурко Г.І. Пам’яті Юрія Івановича Саєнка./ Г.Чепурко/ Академічна соціологія в Україні (1918-2018). Том 2. Спогади, інтерв’ю, статті. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018. С. 78-84.  
 22. Чепурко Г., Піддубний В. Модернізація українського суспільства: соціальні реакції та орієнтири / Г.Чепурко, В. Піддубний // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 5 (19) / за ред. д. ек. н. В.М. Ворони, д. соц. н. М.О. Шульги. Київ: ІС НАН України, 2018. С. 14-34.

 1. Гончарук, О.С., Петрик Л.С.(2019). Ментальність української ідентичності. Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії: Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 27-28 вересня 2019р.) (сс. 9-13). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук».
 2. Привалов, Ю.О., Пилипенко, В.Є. (2019). Модернізаційні процеси у транзитивному суспільстві. В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.),Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) (сс. 174-186). Київ: Інститут соціології НАН України, 2019.
 3. Привалов, Ю.О.Лощинін, М.Б.(2019).Етичні критерії цивілізаційного вибору.Соціологія: теорія, методи, маркетинг,1, 92-113.
 4. Привалов, Ю.О., Чепурко, Г.І., Пилипенко, В.Є. Метатеорії на початку XXI століття: модернізаційний вектор соціології Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 82-101.
 5. Рокицька, О.Ю., Петрик, Л.С.(2019). Смерть як соціокультурний феномен.Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі.Матеріали міжнародно-практичної конференції (Одеса, 19-20 липня 2019р.) (сс. 83-86). Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства».
 6. Сапелкін, Ю. В., Чепурко, Г.І. (2019).Еволюція теорії модернізації в соціології. III Таврійські історичні і наукові читання.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.(Київ, 29-30 березня, 2019р.) (сс. 85-90). Київ: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. Навчально-науковий гуманітарний інститут.
 7. Cапелкін, Ю.В., Гончарук, О.С.(2019). Модернізація сучасного українського суспільства: специфіка, етапи, перспективи.Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Keyissuesofsocialsciences: prospectsforthedevelopmentofUkraineand EU countries».(BaiaMare, Romania, Yune 28-29, 2019). (сс. 28-31).NorthUniversityCentreofBaiaMare.
 8. Сапелкін, Ю.В.,Гончарук, О.С. (2019). Ринкова трансформація українського суспільства.В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) (сс.197-204). Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. 
 9. Сапелкін, Ю.В, Привалов, Ю.О., Лощнін, М.Б. (2019). Етичні критерії цивілізаційного вибору Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 92-113.
 10. Cапелкін, Ю.В.(2019).Відповідальність держави.Круглий стіл «Формування відповідального суспільства: можливості, обмеження, перспективи»Соціологія: теорія, методи, маркетинг,2, 31-36.
 11. Трофименко, О.В., Петрик, Л.С. (2019).Модернізаційні цінності українського загалу. Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»(Львів, 5-6 липня 2019р.) (сс. 56-61) Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук».
 12. Трофименко, О.В.,Петрик Л.С. (2019).Психологічна війна як елемент гібридної війни: історична ретроспектива.Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. «Виклики гібридної війни: інформаційний вимір» (Латвія, 16-17 серпня 2019р.) (сс. 55-57). Vilnius: Izdevnieciba «BaltijaPublishing».
 13. Чепурко, Г.І. (2019). Сприйняття населенням стану, проблем та перспектив модернізації українського суспільства.В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) (сс. 186-197). Київ: Інститут соціології НАН України, 2019.
 14. Чепурко, Г.І.,Пилипенко В.Є. (2019). Соціальний діалог у контексті модернізаційних процесів. В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20) (сс. 204-212). Київ: Інститут соціології НАН України, 2019.
 1. Чепурко,Г.І., Сапелкін, Ю.В.(2019). Еволюція теорії модернізації в соціології.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 29-30 березня, 2019р.) (сс. 85-90). Київ: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. Навчально-науковий гуманітарний інститут. 
 2. Чепурко Г.І. (2019). Модернізація суспільства: теоретичні дискурси та практичні тренди.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень».(Дніпро, 15-16 лютого 2019р.) (сс. 50-54) Дніпро: НО «Відкрите суспільство».
 3. Чепурко, Г.І.,Петрик, Л.С. (2019).Масовізація сучасного суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства».(Одеса, 13-14 вересня, 2019р.) (сс. 79-82)Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства».
 1. Trofymenko, O.,Shestakovskyi,O., Kasiaczuk,M., Chepurko,G., Djuma,V., Howell,S. (2019).Internalhomonegativityamongmenhavingsexwithmen: a comparativecross-nationalstudy.Соціологія: теорія, методи, маркетинг,1,145-171.
 2. .Chepurko, G.,Trofymenko, O., Shestakovskyi, O., Kasiaczuk, M., Djuma, V., Howell, S. (2019). Internalhomonegativityamongmenhavingsexwithmen: a comparativecross-nationalstudy. Соціологія: теорія, методи, маркетинг,1, 145-171.
 1. Чепурко, Г.І. (2019).Роль держави у формуванні відповідального суспільства.Круглий стіл «Формування відповідального суспільства: можливості, обмеження, перспективи»Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 20-25.
 1. Чепурко, Г.І.,Пилипенко, В.Є., Привалов, Ю.О.(2019). Метатеорії на початку ХХІ століття: модернізаційний вектор соціології. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 82-101.
 2. Чепурко, Г.І.,Пилипенко, В.Є. (2019).Економічна модернізація суспільства: український вимір.Internationalscientificandpracticalconference “Keyissuesofsocialsciences: prospectsforthedevelopmentofUkraineand EU countries”(Romania,June 28-29, 2019). (сс. 41-44).BaiaMare: Izdevnieciba «BaltijaPublishing».